Afbeelding Toernooiveld

Wegwerkzaamheden en de bijbehorende opbrekingen zijn voor mensen met een beperking extra lastig. Als je in een rolstoel zit, of met een rollator of witte stok loopt, is een veilig noodpad noodzakelijk: “Voor mensen die slecht ter been of blind zijn is ‘die vrije meter’ zó belangrijk. Niet alleen omdat ze er anders niet door kunnen. Ook omdat er echt ongelukken kunnen gebeuren, zoals botsingen en valpartijen.” Daarom heeft Voorall sinds drie jaar een speciaal TestTeam ‘Werk in Uitvoering’. Projectleider Jules Coenen vertelt over de aanpak van het team, de bereikte resultaten en de plannen voor de toekomst.

Elke twee weken publiceert de gemeente Den Haag een lijst met de werken in uitvoering. Aan de hand van deze lijst doet Jules Coenen een eerste schouw van de (nieuwe) projecten. Mocht er bij een schouw reden zijn om aan de toegankelijkheid te twijfelen, dan trommelt hij zijn TestTeam op. In dit team zitten ervaringsdeskundigen: mensen met een visuele beperking, mensen in een elektrische of handbewogen rolstoel, of met een rollator. Ervaringsdeskundig zijn deze teamleden inmiddels ook op het gebied van wegopbrekingen. Om snel tot oplossingen te komen onderhoudt Coenen een goed contact met de wegbeheerders: “Ik stuur van tevoren een mailtje dat we met het TestTeam langskomen. De verbeterpunten die wij ter plekke aangeven, kunnen in de meeste gevallen direct worden gerealiseerd. Vaak gaat het dan om het herleggen van de kunststof rijplaten. Die overlappen bij voorkeur niet met elkaar, maar zijn ‘stotend’ gelegd. En er moet om de 200 meter een doorsteek zijn. Ook moeten de platen schoon zijn. Andere zaken kunnen soms niet gelijk gedaan worden, zoals het zetten van hekken of het storten van koud asfalt voor het afvlakken van stoepranden. Maar in 99% van de gevallen gebeurt dat binnen een paar dagen alsnog.”

Door het systematisch aangeven en doorvoeren van verbeterpunten is de algehele stand van zaken bij wegopbrekingen verbeterd. Wat bij deze bewustwording ook helpt is de Facebookpagina ‘Werk in Uitvoering’ waarop Voorall foto’s van de schouw plaats. Op deze pagina staan goede en slechte voorbeelden van noodpaden. Zowel Hagenaars met een beperking als aannemers en wegbeheerders kunnen zich hiermee informeren over probleemsituaties en mogelijke oplossingen. Bij de introductie van het TestTeam in 2014, sprak Voorall in het koepeloverleg van wegbeheerders al af uit de opgedane ervaringen adviezen te zullen formuleren. Na goedkeuring worden deze als eis opgenomen in de voorwaarden bij gemeentelijke aanbestedingen. Op deze manier is gewaarborgd dat tijdens werkzaamheden rekening wordt gehouden met mensen met een beperking.

“Het mooie is,” vertelt Coenen, “dat de BAM ons laatst op eigen initiatief gevraagd heeft mee te kijken op een project. Dat ging om het opnieuw aanleggen van de riolering op de Laan van Meerdervoort. Die uitvoering verloopt daardoor goed en soepel, ook voor mensen met beperkingen. De BAM krijgt daarom een pluim van ons!” Niet alleen bij bestaande wegbeheerders heeft het TestTeam gezorgd voor bewustwording en verbetering: “Stagiairs van ‘Civiele Techniek’ hebben aangegeven in hun opleiding tot wegbeheerder niets te leren over speciale voorwaarden voor mensen met beperkingen,” vertelt Coenen. “Op dit moment bereiden wij dan ook workshops voor over dit onderwerp voor wegbeheerders in opleiding. De bedoeling is dat deze vanaf volgend jaar deel gaan uitmaken van het curriculum.” Voorall feliciteert Coenen en zijn TestTeam met het behalen van deze resultaten!

Auteur: Lisa Koolhoven in opdracht van Voorall