Kop NB Voorall

Lees onder andere over de start van de Onbeperkt 070-beeldvormingsprijs, het Toegankelijkheidsfonds van de gemeente Den Haag en de activiteiten van Stadslink in Escamp. Ook is er aandacht voor de Wmo met een mooi interview met Tia Quaedvlieg.

Klik hier voor de nieuwsbrief.