Foto busplatform Den Haag CS

In 2017 wordt het busplatform heringericht op Den Haag CS. De gemeente Den Haag heeft Voorall daarom gevraagd om advies te geven over welke voorzieningen er aangebracht moeten worden voor blinden en visueel beperkten. Hierbij is het uitgangspunt dat er zo min mogelijk obstakels op het busplatform komen.
Een aantal ervaringsdeskundigen en vrijwilligers van Voorall brachten een bezoek aan het busplatform om naar de mogelijkheden te kijken en de situatie te onderzoeken.
Klik hier voor de resultaten.