karsten klein magreet roemeling e1497858977915

Een kerntaak van Voorall is het gevraagd en ongevraagd adviseren aan de gemeente en andere organisaties in de stad. Voorall publiceerde onlangs twee nieuwe adviezen over belangrijke onderwerpen voor Hagenaars met een beperking.

Advies Technologische innovaties helpen mensen met een beperking                                        
Ruim 100.000 inwoners in Den Haag hebben een beperking of een chronische ziekte. Sommigen zijn volledig zelfstandig, terwijl anderen dagelijks zorg of ondersteuning van hun omgeving nodig hebben en/of gebruik moeten maken van hulpmiddelen om zelfstandig te kunnen leven.

Veel mensen met een beperking worden in hun dagelijks leven geconfronteerd met allerlei barrières bij het zelfstandig deelnemen aan de samenleving. Hindernissen doen zich voor achter de voordeur, in de openbare ruimte, het openbaar vervoer, in openbare gebouwen, op de werkplek en in de zorg.

Om het leven met een beperking te vergemakkelijken, zijn innovaties, die barrières verminderen of wegnemen, nodig. Dan zijn mensen beter in staat zelfstandig invulling te geven aan hun leven.

Voorall ging op zoek naar de laatste ontwikkelingen en schreef hierover een advies. Wij richtten ons hierbij op technologische innovaties die bijdragen aan de zelfstandigheid van Hagenaars met een beperking, waardoor zij in het dagelijks leven minder afhankelijk zijn van anderen. Voorall roept de gemeente daarom bijvoorbeeld op om sensoren te plaatsen op gehandicaptenparkeerplaatsen zodat automobilisten via een app realtime kunnen zien welke plaatsen vrij zijn.

Advies Toegankelijkheid Haagse stembureaus
Hoe is het gesteld met de toegankelijkheid van de Haagse stembureaus? Voorall deed tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 een steekproef bij 31 stembureaus om te onderzoeken of mensen met een beperking probleemloos konden stemmen.

De locaties zijn bezocht door TestTeamleden van Voorall die gebruik maken van een rolstoel, scootmobiel of die een visuele beperking hebben. Aan de hand van een schouwlijst testten zij de bereikbaarheid, toegankelijkheid, bruikbaarheid van de stembureaus en de bejegening van de stembureaumedewerkers.

Wat opviel was dat veel tijdelijke hellingbanen niet aan de richtlijnen voldeden en dat op een aantal plaatsen de uitvergrote kandidatenlijst niet bruikbaar was. In principe moeten alle voorzieningen beschikbaar zijn zonder er om te hoeven vragen, zo moet er bijvoorbeeld standaard een verlaagd schrijfblad in het stemhokje aanwezig zijn. Dit was niet bij alle stembureaus het geval.

In het rapport staan de bevindingen van de schouw beschreven en zijn adviezen opgenomen om het stemmen op de Haagse stembureaus nog verder te verbeteren.

Lees beide adviezen hier.