trams kl

In de discussie over de nieuwe tram wordt gefocust op de breedte van de tram: wordt deze smal of breed? Voorall kijkt vanuit een breder perspectief: op welke wijze kan de nieuwe tram zo toegankelijk mogelijk gemaakt worden? Op basis van de kennis over en ervaringen met de Citadis en de Avenio geeft Voorall in haar advies 'Aanschaf nieuwe trams' een aantal aanbevelingen omtrent de voorwaarden voor het realiseren van een integraal toegankelijke tram.

Een aantal opvallende zaken uit het advies lichten we hier uit: vanuit de gebruiker met een beperking is een brede tram te prefereren boven een smalle tram, omdat een brede tram binnen meer manoeuvreerruimte oplevert, er meer zitplaatsen kunnen worden gemaakt en het mogelijk is zonder extra aanpassing gebruik te maken van de halten die nu al voor de huidige laagvloerse trams worden gebruikt. Daarnaast adviseert Voorall dat in de tram op twee plaatsen, direct bij de deur, ruimte wordt gereserveerd voor mensen met een hulpmiddel zoals een (elektrische) rolstoel of een scootmobiel van beperkte afmetingen. Op deze plaatsen dienen geen klapstoelen te worden aangebracht. Door een grote sticker (het liefst op de vloer) wordt de plaats herkenbaar gemaakt.
Alle reisinformatie in het voertuig dient verder zowel visueel als auditief beschikbaar te zijn. Dat betekent dat alle reisinformatie die zichtbaar is op panelen ook op automatische wijze omgeroepen wordt en dat gesproken informatie zichtbaar is via panelen.
Daarnaast stelt Voorall ook een aantal innovaties een digitale oproepknop voor waarbij de deurknop van de tram geactiveerd kan worden met behulp van een app op de smartphone. Ten slotte stelt Voorall voor de nieuwe tram uit te rusten met een signalering zoals die bekend is bij de auto als deze achteruitrijdt. Door het gebruik van sensoren is het mogelijk om de tram binnen een bereik van 5 - 10 cm te laten stoppen. In combinatie met signaleringstegels of digitale aanduidingen op de halte is het voor iedereen duidelijk waar men moet staan om op de juiste plaats in de tram te stappen.

Het advies is inmiddels aangeboden aan MRDH en HTM. Lees het hele advies hier.