Kop NB Voorall

Lees onder andere over de zienswijze van Voorall op de nieuwe Wmo 2015 verordening, de voorlichting ‘Meer doen met minder geld’ bij MIM, zes jaar TestTeam Voorall en het vervolg van de Den Haag Toegankelijk Challenge. En ook: Voorall gaat gegevens over achterban bundelen!

Klik hier voor de nieuwsbrief.