Stem Voorall Academie

Sinds vorig jaar zijn we met de Voorall Academie begonnen. Voor Hagenaars met een beperking en/of vrijwilligers organiseren wij unieke workshops waarbij kracht en talent centraal staan. Onze deelnemers hebben vaak genoeg te maken met minder leuke zaken die moeten. Met de workshops kunnen zij ook even stil staan bij leuke activiteiten en alle kwaliteiten die ze zelf in zich hebben. Activiteiten die in het teken staan van creativiteit, zelfredzaamheid en sociale interacties.

Om de workshops succesvol te kunnen organiseren doen wij mee aan 'Help Nederland Vooruit', een initiatief van de ING. De Voorall Academie maakt kans op een financieel steuntje in de rug, maar dat kunnen wij niet zonder jou... Daarom willen we je vragen of je op ons wilt stemmen. Dat kan via deze link:

www.helpnederlandvooruit.nl en type bij ‘zoek direct een initiatief’: Stichting Voorall
Let op: je moet je stem nog bevestigen via een email die je ontvangt. Per e-mail adres kan maar 1x gestemd worden.

Namens het hele Voorall-team: dank je wel!