foto verkiezingen

Hoe is het gesteld met de toegankelijkheid van de Haagse stembureaus?
Evenals vorig jaar deed Voorall tijdens de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum een steekproef om te onderzoeken of mensen met een beperking probleemloos hun stem konden uitbrengen. In totaal zijn 32 locaties bezocht door testteamleden van Voorall. Op basis van de bevindingen schreef Voorall een advies dat aangeboden is aan burgemeester Krikke.

Lees het advies hier.