Foto Voorall Minister De Jonge en Burgemeester Van Dijk

Nederland heeft het VN-Verdrag voor gelijke rechten voor mensen met een beperking in 2016 ondertekend en is daarmee verplicht zich in te spannen voor een samenleving zonder drempels voor mensen met een handicap. Om het VN-Verdrag bij meer gemeenten bekendheid te geven en de uitgangspunten algemeen geldend te laten zijn, is de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG, samenwerkingsverband van gemeenten) vandaag gestart met het Koplopersprogramma. Den Haag is één van de deelnemende gemeenten. Met behulp van dit programma gaan de gemeenten elkaar informeren en inspireren, zodat de goede voorbeelden worden overgenomen.

Er zijn 25 gemeenten geselecteerd. Behalve Den Haag zijn in de regio ook Rotterdam en Leiden hiervoor gekozen. Ook Amsterdam en Utrecht doen mee. Bij de selectie is gestreefd naar een spreiding over het land, over thema en op grootte van de gemeente. Doorslaggevende factoren waren: of belangen van inwoners met een beperking hoog op de agenda staan, er een innoverende aanpak is en of de initiatieven bijdragen aan een inclusieve samenleving.

Voorall, de belangenorganisatie voor Hagenaars met een beperking, is blij dat Den Haag deel uitmaakt van het Koplopersprogramma. Directeur Wim Carabain zegt daarover: 'Den Haag is qua aandacht voor toegankelijkheid en inclusie een goed voorbeeld voor andere gemeenten. Voorall werkt samen met de ambtenaren van de dienst OCW op het stadhuis aan verdere verbetering van toegankelijkheid en inclusie net zolang totdat alle ambtenaren bekend zijn met het VN-Verdrag. Door permanent de aandacht te vestigen op problemen waar onze achterban mee te maken heeft, zien we kans stapje voor stapje verbeteringen te realiseren. Ook door de talrijke activiteiten die we organiseren, vergroten we onze invloed. Andere gemeenten kunnen daar veel van leren. Uiteraard zijn we ook nieuwsgierig hoe het VN-Verdrag bij andere gemeenten wordt ingevoerd.'

Naast de plannen van de gemeenten presenteren vandaag ook kleine en middelgrote bedrijven hun ideeën om de samenleving toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. Zij doen dit in aanwezigheid van Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (zie foto).