Foto winkelende personen in rolstoel en met hond

Voorall bestaat om te zorgen dat u gehoord wordt. En als u optreedt voor familie of vriend(in): dat ook zij gehoord worden. Niet alleen gehoord overigens, maar ook geraadpleegd, want wij beschouwen u als experts als het gaat om leven met een beperking. Uw ervaringen en inzichten zijn waardevol voor de hele stad, voor alle Hagenaars die te maken hebben met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking en/of met een chronische ziekte. Voorall ziet erop toe dat uw kansen, en die van uw familie of vriend(in), gelijk zijn aan die van anderen, zoals dat ook nationaal en internationaal in regels is vastgelegd.

Experts zijn nodig
We vinden het belangrijk dat iedereen, ook mensen met een beperking, volop en zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen aan het dagelijkse leven. Maar in de praktijk blijkt dat zij soms toch tegen hindernissen aanlopen. Daarom hebben we uw ervaringen, of die van uw verwanten, en die van belangenorganisaties hard nodig! We gebruiken ze op de plaatsen waar we invloed kunnen hebben op beslissingen die u aangaan.

Gelijke kansen
In ons uitgangspunt ‘Gelijke kansen voor mensen met een functiebeperking’ sluiten we aan bij een nationale wet en internationale regels. In de (nationale) wet gelijke behandeling op grond van beperking of chronische ziekte staat dat u, en dat uw familie of vriend(in), op het werk precies dezelfde behandeling verdient als iemand die geen beperking of chronische ziekte heeft. Dat is ook zo als u een opleiding volgt. Ook de ‘22 standaardregels van de Verenigde Naties’ schrijven voor dat mensen met een functiebeperking gelijke kansen moeten hebben in vergelijking met mensen zonder beperking.