Foto groep blinden bij oversteekplaats
 
Brengen en halen, dat is kort gezegd wat Voorall doet. Kennis en ervaring doorgeven aan iedereen die er iets aan kan hebben; informatie halen bij mensen en organisaties die het kunnen weten; en goede raad geven aan instanties die deze gebruiken voor hun beleid, zoals aan de gemeente Den Haag. Op plaatsen waar de lijnen worden uitgezet.

Kennis en ervaring verspreiden
Voorall is een organisatie met verstand van zaken. We verspreiden onze kennis en geven die door aan iedereen die er iets aan kan hebben. De informatie doen we allereerst op bij mensen die zelf ervaring hebben met leven met een beperking, of bij degenen die hen vertegenwoordigen. Daarom blijven we graag in contact met u, onze informanten, zodat we van uw deskundigheid gebruik kunnen maken, via de belangenorganisatie waarbij u bent aangesloten, of via persoonlijk contact. We gaan ervan uit dat u even actief bent als wij. Dat u openstaat voor wat wij te bieden hebben en dat u enthousiast wilt meedenken. Daarom organiseren we regelmatig bijeenkomsten rond een thema of vragen we u mee te doen aan werkgroepen. We zijn als een spin-in-het-web.

Natuurlijk volgen we zelf op de voet wat er in onze stad, maar ook landelijk en in de politiek, gebeurt voor mensen met een beperking. Iedereen kan die informatie bij ons halen. En als we zelf geen antwoord hebben op uw vraag, zoeken we met u verder naar iemand die dat wel heeft. Zie ons dus ook als een wegwijzer.

Adviseur
Wat we bij u en al uw belangenorganisaties te weten komen, zetten we in om dingen te verbeteren: beter toegankelijk vervoer, voldoende betaalbare woonvoorzieningen of aangepaste werkplekken. Daarvoor moeten we bij de gemeente Den Haag zijn, en bij organisaties zoals zorgverzekeraars. Want daar worden de plannen gemaakt en vallen de besluiten. Ook voor mensen met een beperking. Het is dus zaak daar bij te zijn. En dat zijn we ook, namens u en al de belangenorganisaties. We zijn adviseur voor de gemeente en verschillende andere instanties.