Voorall zet zich naast de toegankelijkheid van de openbare ruimte, de zorg en het openbaar vervoer ook in voor toegankelijkheid van de arbeidsmarkt. Zo zet Voorall zich in voor het realiseren van de toegezegde realisatie van de extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking bij bedrijven en overheid.

Ook zet Voorall zich in om meer bekendheid te geven aan vacatures bij onze achterban. Werkgevers geven aan dat zij moeite hebben om vacatures voor mensen met een beperking in te vullen. Volgens hen solliciteren zij nauwelijks op openstaande vacatures. Voorall gaat werkzoekende mensen met een beperking een platform bieden, zodat werkgevers ook via Voorall kandidaten voor vacatures kunnen vinden. Maandelijks zetten wij iemand uit onze achterban in onze zogenoemde ‘etalage’. Wij doen dat om hen een podium te bieden zodat zij beter in de picture komen bij ons netwerk en bij werkgevers. Bovendien kunnen wij bij de gesprekken die wij met periodiek met werkgevers voeren verwijzen naar 'onze' kandidaten.

De veranderingen als gevolg van de Participatiewet gaan bij onze achterban gepaard met onzekerheid en soms zelfs angst. Dat geldt in het bijzonder voor mensen met een arbeidsbeperking en mensen met een licht verstandelijke beperking, die nieuw toetreden tot de arbeidsmarkt. Zij kunnen niet meer terecht bij de Haeghe Groep en moeten meer dan in het verleden op eigen kracht een plek op de arbeidsmarkt vinden.

De vanzelfsprekendheden die gelden voor mensen zonder beperking gelden echter niet voor mensen met een beperking. Voorall vindt het daarom belangrijk dat mensen met een beperking op passende wijze moeten worden geholpen bij het vinden van een arbeidsplaats. Hier is maatwerk voor nodig.

Voorall pleit daarom voor maatwerk in de begeleiding van en communicatie met mensen met een beperking, bijvoorbeeld door het Werkbedrijf. Te gemakkelijk wordt verondersteld dat werkzoekenden een uniforme groep zijn, terwijl voor mensen met een beperking soms een specifieke benadering noodzakelijk is.