Meer arbeidsgehandicapten bij gewone werkgevers
Het aantal mensen met een indicatie voor de sociale werkvoorziening dat buiten een Sw-bedrijf in het bedrijfsleven werkt, is de laatste tien jaar verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van de branchevereniging van Sw-bedrijven ‘Cedris’.

Van de 100.000 Wsw’ers werken er nu 37.000 bij gewone werkgevers. Tien jaar geleden waren dat er 19.000. Het afgelopen jaar is het aantal gestegen met 2.500. Mensen die vanuit de Sw-sector bij een gewone werkgever werken, doen dat vaak met een detacheringscontract. Het formele werkgeverschap en de administratieve rompslomp ligt dan bij het sociale werkbedrijf, terwijl mensen aan de slag zijn bij een gewone werkgever. Detacheringen zijn volgens Cedris een belangrijke manier om mensen met een arbeidshandicap te laten werken bij gewone bedrijven.

Bron: Binnenlands Bestuur

Klijnsma moet regie nemen in beschut werk
Het ‘Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid’ moet zorgen dat het makkelijker wordt om beschutte werkplekken te creëren en te vullen. Dat zegt de Amsterdamse wethouder Arjan Vliegenthart (SP) in een reactie op het bericht dat het doel van 1600 beschutte werkplekken bij lange na niet gehaald dreigt te worden. Volgens de wethouder komt het niet halen van de doelstelling voor een groot gedeelte doordat het UWV te streng is met het afgeven van indicaties. Het UWV moet de mensen die door gemeenten aangedragen worden beoordelen om te zien of ze in aanmerking komen voor zo’n beschutte werkplek.
Amsterdam zou dit jaar 20 plekken moeten realiseren en is daar volop mee bezig. ‘We vinden mensen, we vinden banen voor ze maar ze komen niet door de keuring’, aldus Vliegenthart. Inmiddels zijn tien mensen naar het UWV gestuurd voor een indicatie ‘beschut’, maar geen van die tien heeft de indicatie gekregen. Vijf zijn te goed bevonden, van de andere vijf is de keuring nog niet afgerond. ‘De teleurstelling is enorm groot voor de betrokkenen, maar we laten ze niet los. We regelen het op een andere manier, bijvoorbeeld door hetzelfde werk onder de noemer dagbesteding te plaatsen. Maar het grote nadeel hiervan is dat mensen in de dagbesteding geen loon krijgen. En dat was nou juist wel het idee van de beschutte werkplaatsen’, aldus Vliegenthart.

Bron: Binnenlands Bestuur

Young Professionals met een arbeidsbeperking duurzaam aan het werk op de juiste plek
Op 17 mei deed Voorall mee aan een masterclass voor de Haagse regio van ‘Stichting Studeren & Werken Op Maat’ (SWOM). 25 jongeren met een arbeidsbeperking hoorden hoe de stichting hen naar en in werk kan begeleiden en hoe zij zichzelf (online) kunnen presenteren. In kleine groepen wisselden zij vervolgens ervaringen en tips uit. Na een uitleg over de werkwijze van de stichting, konden zij tot slot direct een afspraak maken voor een intakegesprek bij SWOM.

Bart de Bart richtte SWOM in 2012 op, gedreven door zijn eigen ervaring als ‘Young Professional’ met een arbeidsbeperking. Zijn doel: zoveel mogelijk hoger opgeleide en getalenteerde mensen met een fysieke en/of psychische beperking helpen hun plek te vinden in de reguliere arbeidsmarkt. SWOM hanteert daarbij een zakelijke en activerende benadering. En met succes: vorig jaar begeleidde de stichting 121 Young Professionals duurzaam naar werk. Dit jaar werkt SWOM aan 200 langdurige plaatsingen. Lees meer

Artikel: Lisa Koolhoven in opdracht van Voorall