0 Veel gestelde vragen

Mag ik naast mijn uitkering bijverdienen?
Ja, met een Wajong uitkering mag dat. Je mag maximaal 20 procent bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van je uitkering. Verdien je meer bij dan vindt een verrekening plaats.
In geval je een baan krijgt waarbij je meer verdient dan je uitkering, kun je daar dat jaar nog op terugvallen. Na dat jaar kan dat niet meer.

Welke uitkeringen bestaan er voor mensen met een beperking?
Er bestaan diverse uitkeringen: Wajong 2010, Wajong 2015, Wajong Nieuw, WIA-uitkering, WW-uitkering en WWB-uitkering. De Wajong is een volksverzekering voor iedereen die voor zijn 17de verjaardag arbeidsongeschikt is geworden en dat op zijn 18e verjaardag nog steeds is. De verzekering geldt ook voor wie tussen 18e en 30ste verjaardag arbeidsongeschikt is geworden en in het jaar voorafgaand aan de dag van arbeidsongeschikt worden minstens zes maanden studeerde.
Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 is de Wajong alleen nog toegankelijk voor mensen die duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn. De Wajongers zonder arbeidsvermogen krijgen een uitkering van 75% van het wettelijke minimumloon. De Wajongers met meer dan 20% arbeidsvermogen hebben met ingang van 2018 een korting van 5% op hun uitkering gekregen.
Alle nieuwe gevallen met arbeidsvermogen vallen sinds 2015 onder de Banenafspraak. Daarin ligt vast dat er tot 2025 125.000 extra banen in het bedrijfsleven en bij de overheid worden gecreëerd. Deze banen compenseren de afname van het aantal banen bij Sociale Werkplaatsen.

Mag ik met een uitkering vrijwilligerswerk doen?
Ja, met een uitkering mag je vrijwilligerswerk doen. Overleg het wel vooraf met de uitkeringsinstanties. Je mag voor je vrijwilligerswerk ook een vergoeding ontvangen. Het maximale bedrag van die vergoeding is € 1.500 per jaar.

Welk werk past bij mij?
Informeer bij het UWV of bij het Werkgeversservicepunt (WSP) of je een beroepskeuzetest kan doen. Je kunt ook informeren naar de mogelijkheden van een sollicitatietraining. Er zijn ook diverse organisaties die trainingen tegen betaling aanbieden, maar het ligt meer voor de hand je wensen bij het UWV neer te leggen.

In Den Haag kun je bijvoorbeeld ook aankloppen bij Servicepunt de Arbeid of het Onbewerkt Talent-traject van MEE ZHN.

Hoe bereid ik mij voor op een sollicitatiegesprek?
Als je een vacature hebt gevonden die goed bij je past, dan schrijf je een sollicitatie. In een brief legt je uit waarom je vindt dat jij een geschikte kandidaat voor de functie bent. Daarbij kun je ingaan op je ervaring, je opleiding en waarom je de functie interessant vindt. Bedenk voordat je zo’n gesprek hebt wat jij wilt vertellen, wat je verder over de baan wilt weten en wat zij mogelijk aan jou zouden kunnen vragen.

Je kunt ook om hulp vragen. Informeer bijvoorbeeld bij je uitkeringsinstantie of er een training bestaat. Daarnaast kan het nuttig zijn informatie te zoeken op internet. Je kunt ook met iemand in je omgeving het gesprek oefenen.

Breng ik mijn beperking ter sprake in een sollicitatiebrief?
Je beperking is een onderdeel van jou. Het hoort bij jou. Het is niet iets om te verbergen. Desondanks kun je ervoor voor kiezen je beperking niet te vermelden in je sollicitatiebrief. Als je een zichtbare beperking hebt, kan dat er toe leiden dat je tijdens het gesprek het nodige moet toelichten. Een onzichtbare beperking kun je makkelijker in een later stadium uitleggen. Je kunt ook proberen in je brief van je beperking je kracht te maken. Ook kun je uitleggen dat je een beperking hebt, maar dat het je niet hindert bij het neerzetten van goede resultaten.

Hoe breng ik mijn beperking ter sprake?
Als je een zichtbare beperking hebt, komt dat waarschijnlijk vanzelf ter sprake. Om het initiatief naar je toe te trekken kun je maar het beste er zelf over beginnen direct na het introductierondje. Voor een niet-zichtbare beperking die relevant is voor de functie, geldt eigenlijk hetzelfde. Voor niet zichtbare beperkingen die niet relevant zijn voor het uitoefenen van de functie is geen reden dit te melden. Praat niet te lang over je beperking. Je komt immers op gesprek om uit te leggen waarom je belangstelling hebt voor de vacature.