De Wmo is er voor mensen die door hun beperking worden belemmerd in het dagelijks leven. Dus wanneer het moeilijk is om zelf activiteiten uit te voeren of problemen aan te pakken zonder professionele hulp. De voorzieningen die onder de Wmo vallen zijn beschikbaar voor mensen vanaf 18 jaar.