Plaatje Wmo aanvraag proces

Het aanvragen van ondersteuning vanuit de Wmo verloopt via de gemeente. Inwoners hebben hierbij de keuze tussen een persoonsgebonden budget (pgb) of hulp ‘in natura’. Met een pgb ontvangt u een bepaald budget waarmee u zelf hulp en/of zorg kunt inkopen. Bij zorg in natura krijgt u begeleiding en ondersteuning via instellingen en leveranciers waar de gemeente een afspraak mee heeft gemaakt. Een pgb of hulp in natura vanuit de Wmo is aan te vragen via het Wmo-loket van de gemeente.

Uw aanvraag digitaal indienen
U kunt op de website www.denhaag.nl/servicepuntsociaal uw melding digitaal indienen. Het formulier dat u invult heet het e-formulier ‘Voorziening op Maat’. Door het invullen van dit elektronische formulier maakt u kenbaar dat u in aanmerking wenst te komen voor ondersteuning. Heeft u meerdere vragen tegelijk aan de gemeente en u weet niet zo goed wat u er mee aan moet, dan kunt u een advies aanvragen op dezelfde website. Dit kan onder de knop ‘Advies op Maat’.

Bent u niet in staat om een melding via de computer te doen?
Er zijn in Den Haag 21 servicepunten waar iemand voor u klaar staat om u te helpen bij het vinden van de juiste informatie of bij het invullen van de digitale melding. U kunt de dichtstbijzijnde vinden via de website: www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Waar-vind-ik-een-Servicepunt.htm

Na de melding
U ontvangt een bevestiging van uw melding, via de mail en ook op schrift. Hierna volgt zo snel mogelijk per brief of mail een uitnodiging voor een beoordelingsgesprek, ten behoeve van het onderzoek dat de gemeente op grond van de Wmo moet doen. Deze uitnodiging komt uiterlijk binnen twee weken na de melding en geeft informatie over:
a. de naam van de persoon waarmee het gesprek zal plaatsvinden;
b. de datum en tijdstip waarop het gesprek zal plaatsvinden;
c. de wijze waarop de cliënt het gesprek zo nodig kan verzetten;
d. wat er tijdens het gesprek aan de orde zal komen, te weten:
- behoeften, persoonskenmerken en voorkeuren van de cliënt en mogelijkheden om op eigen kracht of met gebruikelijke hulp dan wel met mantelzorg of hulp van andere personen dan wel met gebruikmaking van algemene voorzieningen uit zijn sociale netwerk zijn zelfredzaamheid of zijn participatie te verbeteren;
- behoefte aan maatregelen ter ondersteuning van de mantelzorger van de cliënt;
e. de mogelijkheid voor de mantelzorger om bij het gesprek aanwezig te zijn en om zijn behoeften aan te kaarten;
f. de mogelijkheid voor cliënt en mantelzorger voor gratis onafhankelijke cliëntondersteuning;
g. de mogelijkheid voor de cliënt om, voordat het onderzoek van start gaat, een persoonlijk plan te overhandigen gedurende zeven dagen na de melding.

De gemeente heeft zes weken de tijd om het onderzoek te laten plaatsvinden. Daarom is het nodig om het gesprek zo snel mogelijk, binnen twee weken na de melding, te plannen. Het gesprek is met u persoonlijk. Dit kan telefonisch zijn, maar als u behoefte heeft aan een gesprek bij u thuis dan kunt u hierom vragen.
Na dit gesprek ontvangt u een ‘advies naar aanleiding van het onderzoek’ en een ‘plan van aanpak’. Als u het hiermee eens bent, dan kunt u het bijgevoegde ‘Aanvraagformulier Maatwerkvoorziening Ondersteuning’ ondertekend retour sturen. Hierna volgt uw beschikking.