Als u het niet eens bent met het ‘advies naar aanleiding van het onderzoek’, ‘plan van aanpak’, of u heeft nog vraagtekens, dan kunt u dit aangeven bij uw behandelaar van de gemeente.
Als de gemeente vindt dat u niet in aanmerking komt voor een ‘maatwerkvoorziening’, heeft u toch nog het recht om een aanvraag voor zo’n voorziening in te dienen. U kunt dan bellen met de ‘Klantenservice SZW’ van de gemeente, telefoonnummer 070 353 75 00. U vraagt dan om een ‘aanvraagformulier’. Op basis van dit formulier ontvangt u de ‘beschikking’.
Indien u het niet eens bent met de beschikking van de gemeente, omdat u de voorziening bijvoorbeeld niet krijgt of u vindt deze niet passen, dan kunt u bezwaar aantekenen bij de gemeente. Ga hiervoor naar: http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Bezwaar-maken-Sociale-Zaken.htm

Klachtenregeling gemeente
Bent u niet tevreden over de dienstverlening van de gemeente Den Haag? Bijvoorbeeld over de manier, waarop de gemeente haar taken uitvoert of over hoe u behandeld bent door een medewerker van de gemeente? Dan kunt u een klacht indienen door te bellen met het gemeentelijke nummer 14070.
U kunt ook uw klacht indienen via deze link: http://www.denhaag.nl/web/show/searchid=91952&langid=43&from=&to=&webid=26098&searchid=91909&keyword=Klachtenprocedure