’Familie, vrienden en buren worden verplicht mij te helpen’
De Wmo 2015 stelt hulp door familie, vrienden of buren niet verplicht. De gemeente mag wel onderzoeken of het sociale netwerk de burger kan helpen. De gemeente kan ook rekening houden met deze hulp als ze een aanbod doet aan de burger.

‘Alles komt straks neer op de mantelzorger’
In het gesprek met de burger moet de gemeente ook vragen of de mantelzorger hulp nodig heeft bij het uitvoeren van de taken. Dus ook voor mantelzorgers kan er ondersteuning ingeroepen worden.

‘Ik verlies mijn rechtszekerheid en word overgeleverd aan de willekeur van gemeenten’
De Wmo 2015 biedt rechtszekerheid voor de burger en beschermt hem/haar tegen willekeur van de gemeente. Als u zich meldt met een vraag om hulp, moet de gemeente onderzoek doen naar uw persoonlijke situatie. De gemeente gaat met u (en de mantelzorger) in gesprek. U kunt hierbij de hulp van een onafhankelijke cliëntondersteuner vragen. Als uit dit gesprek blijkt dat u niet kunt meedoen in de samenleving of niet zelfredzaam bent, ook niet met hulp uit uw omgeving of met een algemene voorziening, dan moet de gemeente een maatwerkvoorziening aanbieden. Een algemene voorziening is bijvoorbeeld een koffieochtend in het buurthuis. Een maatwerkvoorziening is een individuele voorziening, bijvoorbeeld een woningaanpassing of een specialistische dagbesteding. Als u de maatwerkvoorziening niet passend vindt, dan kunt u bezwaar aantekenen bij de gemeente via: http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Bezwaar-maken-Sociale-Zaken.htm

‘Als ik veel inkomen of vermogen heb, krijg ik geen maatschappelijke ondersteuning’
De gemeente mag u geen ondersteuning weigeren. Dus ook niet als u een hoog inkomen of veel vermogen hebt. De gemeente mag wel een hogere eigen bijdrage vragen aan burgers met meer inkomen of vermogen. Maar nooit hoger dan de eigen bijdrage volgens het uitvoeringsbesluit Wmo. De gemeente mag volgens dit uitvoeringsbesluit wel een lagere eigen bijdrage vragen, maar geen hogere. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen, het vermogen, de leeftijd en de gezinssamenstelling. Het ‘Centraal Administratie Kantoor‘ (CAK) int deze eigen bijdrage. Op de site van het CAK staat veel informatie over de eigen bijdrage: http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-cak-klanten