Aanvraag voorzieningen: Loket gemeente Den Haag: www.denhaag.nl/servicepuntsociaal
Informatie over het pgb: Per Saldo: http://www.pgb.nl
Informatie over het trekkingsrecht: www.svb.nl
Hulp bij aanvraag Wmo: ANBO: http://www.anbo.nl/afdelingen/den-haag/service-en-dienstverlening
Hulp en advies, meldacties: Ieder(in): https://iederin.nl
Vragen over mantelzorg: Mezzo: https://www.mezzo.nl
Vragen over de eigen bijdrage: CAK:  http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-cak-klanten
Onafhankelijke cliëntondersteuning: MEE: http://www.mee.nl/werkwijze
Meer informatie over de Wmo: http://www.zorgwijzer.nl/faq/wmo