De Wet maatschappelijke ondersteuning maakt de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van bepaalde zorg en ondersteuning aan haar burgers. Huishoudelijke hulp, woningaanpassingen, hulpmiddelen en vervoer zaten al langer in het pakket van de gemeente. Sinds 1 januari 2015 zijn daar begeleiding en dagbesteding bijgekomen. Inmiddels is er veel ervaring opgedaan met deze overgang van de centrale overheid naar de gemeenten.

Ieder(in), landelijk netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte meldt dat de toegang tot zorg en ondersteuning stroef verloopt: het is lang niet altijd duidelijk waar mensen met hun zorgvraag terecht kunnen. Er zijn meldingen over gebrekkige communicatie en zorg die niet toereikend is. Daarbij groeit het aantal mensen dat de zorg die zij nodig heeft niet meer kan betalen. Wat doet Voorall om de belangen van Hagenaars met een beperking te behartigen in de Wmo?

De Gemeente Den Haag geeft net als alle andere gemeenten uitvoering aan de Wmo. Voorall is er om de effecten van deze uitvoering op burgers te zien en te horen. In het bijzonder waar het gaat om de 100.000 Hagenaars met een beperking. Op basis van signalen uit deze achterban geeft Voorall gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. Zo mobiliseerde Voorall op verzoek van de gemeente haar collega-belangenbehartigers in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. Dit verzoek kwam aan de vooravond van de nieuwe Wmo, toen de Haagse wethouder Karsten Klein in verweer ging tegen de 40% budgetkorting. Deze zou samengaan met de decentralisatie, maar dit voornemen is toen gedeeltelijk teruggedraaid.

Ongevraagd heeft Voorall de gemeente aangesproken op de complexiteit van het aanvragen van ondersteuning door burgers. De website was onoverzichtelijk en in de formulieren kwamen veel vaktermen voor. De gemeente heeft daarop aanpassingen gedaan. Een zetel voor Voorall in de Wmo deelraad van de ‘Raad Sociaal Domein’ maakt dat de achterban zelf ook dichtbij het vuur zit. Deze raad is door de gemeente in het leven geroepen. Voorall heeft gezorgd dat de stem van Hagenaars met een beperking daar vanuit de doelgroep zelf gehoord wordt.

Met alle signalen vanuit haar achterban, blijft Voorall er bovenop zitten. 2015 was een overgangsjaar, hoe zal het in 2016 gaan? Kunnen mensen volledig vrij kiezen tussen een pgb en zorg in natura? Op welke manier komen herindicaties door de gemeente tot stand? Krijgen mensen met een beperking daarmee de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben? Voorall volgt de ontwikkelingen op de voet. Dit doet zij via het ‘Netwerk Wmo’, waarin lokale en regionale belangenbehartigers verenigd zijn. Korte lijnen met de Gemeente Den Haag en lokale en regionale zorg- en welzijnsorganisaties zijn ook heel belangrijk. Maar bovenaan staat het continu in contact staan met Hagenaars met een beperking, want daar gaat Voorall voor!

Auteur: Lisa Koolhoven Verhalenpodium, in opdracht van Voorall