- stel uzelf op de hoogte van wat de nieuwe Wmo voor u kan betekenen. Kijk voor een eenvoudige uitleg van de Wmo bijvoorbeeld op www.denhaag.nl/servicepuntsociaal of google op de term ‘Wmo’;
- schrijf voor uzelf op welke problemen u in uw dagelijks leven tegenkomt. Noteer wat u zelf aan oplossingen hebt bedacht en welke u al daadwerkelijk hebt gevonden. Geef duidelijk aan wie uit uw omgeving kunnen en willen meehelpen. Wat is de kracht van uw netwerk? Maar denk vooral ook aan de grenzen hiervan;
- stel uzelf de vraag aan welke ondersteuning u behoefte heeft en schrijf dit duidelijk op;
- invullen van het e-formulier heeft gevolgen. Belangrijk is dat uw situatie helder en volledig bij de gemeente bekend wordt. Laat daarom iemand meelezen, voordat u het e-formulier instuurt en neem samen alles nog een keer door;
- u hebt recht op (onafhankelijke) ondersteuning bij het invullen van het e-formulier. Dit mag iemand zijn die u goed kent. U kunt ook vragen om hulp van een onafhankelijk bureau. De gemeente kan u hiernaar verwijzen.