Zuid Holland logo

 

Provincie Zuid-Holland draagt een steentje bij Er zijn in Den Haag veel grote organisaties gehuisvest. Daaronder natuurlijk de rijksoverheid met alle departementen, maar ook de provincie Zuid-Holland. Het gaat om vele duizenden arbeidsplaatsen waarvan een fractie worden ingevuld door mensen met een beperking. Dat gaat stapje voor stapje veranderen.

We spreken met Anne-Marie van Leeuwen en Lisette van Os van de provincie Zuid-Holland. Anne-Marie is lid van het project maatschappelijk betrokken werkgeverschap met als aandachtspunt de Participatiewet. Onder het project valt daarnaast het aantrekken van trainees, de werkervaringsplekken voor statushouders, jonge mbo-ers en het creëren van stageplaatsen en stagiaires. Lisette is eigenlijk subsidieverlener, maar daarnaast zet zij zich in voor het bevorderen van een positieve beeldvorming over mensen met een beperking.

De ambities van de provincie zijn groot. In 2015 heeft de provincie 5 personen met een beperking aangenomen. Het aantal verdubbelde ruim in 2016 door 13 mensen aan te trekken. Het is de bedoeling om dit aantal in 2017 te laten groeien tot 22. Het uiteindelijke doel is om in 2023 in totaal 54 mensen met een beperking in dienst te hebben.

Dat is een mooi streven, maar niet eenvoudig te realiseren, vertelt Anne-Marie. De provincie Zuid-Holland is namelijk overwegend op zoek naar hoog opgeleide medewerkers. En veel andere organisaties willen deze mensen ook graag aantrekken. De provincie geeft op verschillende manieren invulling om uiteindelijk 54 mensen met een beperking in dienst te hebben. Dat gebeurt onder meer door vervullen van vacatures door medewerkers met een beperking, maar ook door middel van jobcarving: het afhalen van stukjes van bestaande banen en die samen voegen tot een nieuwe functie.

De stimulans om meer mensen met een beperking aan te trekken, kwam van gedeputeerde Rogier van der Sande. Tijdens een lunchbijeenkomst over het thema om meer mensen met een beperking aan te trekken, heeft hij de leidinggevenden nog meer gemotiveerd zich voor deze doelgroep in te zetten. Anne-Marie: 'Sinds dat moment stoppen wij er nu veel energie in om onze managers te informeren dat mensen met een beperking ook over competenties kunnen beschikken die nodig zijn voor bepaalde functies. Veel managers denken nog dat mensen met een beperking het werk waarvoor zij iemand zoeken niet aankunnen. De kunst is de beeldvorming over de mensen met een beperking positief te beïnvloeden.'

In een klein project hebben onder meer Lisette en Anne-Marie een bijeenkomst georganiseerd om meer inzicht en begrip voor leven met een beperking te verkrijgen. Zo is er onlangs een 'belevingscircuit' georganiseerd. Daarbij konden medewerkers deelnemen aan een ervaringstour met een rolstoel, sommen maken met de rekenmethode oct (achtcijfers) om te ervaren hoe moeilijk leren kan zijn, wandelen met een blinddoek, traplopen met twee rietjes in de mond en neus dicht om te ervaren hoe vermoeiend dat is voor mensen met een longziekte en tenslotte diverse testen doen om kenmerken van autisme te ervaren, omdat alles wat mensen met autisme zien, horen en ruiken op een andere manier wordt verwerkt. Lisette: 'De medewerkers konden met de belevingstour ervaren hoe het is om met een beperking te leven. Met een beperking heb je nog genoeg mogelijkheden. De bijeenkomst werd positief beoordeeld dus gaan we bekijken hoe we hier een vervolg aan kunnen geven.’

Auteur: Wim Carabain