Over Onbeperkt070

Hagenaars met een beperking willen op dezelfde wijze meedoen in onze stad als mensen zonder beperking. Ze hebben immers dezelfde dromen en ambities als andere Hagenaars. Om dit mogelijk te maken werken veel partijen samen in Den Haag, bijvoorbeeld de maatschappelijke organisaties en de gemeente. Zij doen dit natuurlijk samen met Hagenaars met een beperking. Ook particulieren en ondernemers zetten zich in.

De afgelopen maanden is Voorall op zoek gegaan naar de beste initiatieven en ideeën van toegankelijkheid, inclusie en positieve beeldvorming in Den Haag. Dat heeft ruim 50 interessante ideeën en fantastische initiatieven opgeleverd die in aanmerking komen voor de Onbeperkt070-prijs. Ideeën en initiatieven waaruit blijkt dat mensen met een beperking op gelijk niveau kunnen meedoen als andere Hagenaars. Onze oproep aan de inwoners en organisaties in de stad om met goede, eigenlijk uitstekende voorbeelden te komen, heeft tot een geweldige dynamiek geleid.

Met de Onbeperkt070-prijs wordt niet alleen het beste voorbeeld van inclusie in het zonnetje gezet. Ook geven wij bekendheid aan alle andere ideeën en initiatieven, zodat heel veel mensen met een beperking hiervan op de hoogte zijn. Ook draagt de prijs bij aan het verbeteren van de beeldvorming onder Hagenaars zonder beperking. Dat betekent dat het onder andere vanzelfsprekend wordt dat iemand met een witte stok voorrang krijgt bij het oversteken. Of dat fietsers hun fiets niet meer midden op de stoep zetten waardoor er geen rolstoel meer door kan. Maar ook dat iemand met een beperking die droombaan krijgt door een aanpassing op de werkplek.

De Onbeperkt070-prijs is het startpunt om voorbeelden van toegankelijkheid, inclusie en positieve beeldvorming in de stad zichtbaar te maken. Dat alle Hagenaars bijdragen aan het realiseren van het doel ‘Toegankelijkheid is de norm en niet-toegankelijkheid de uitzondering’.

Op vrijdag 24 maart reikt wethouder Karsten Klein de eerste Haagse Onbeperkt070-prijs uit. Ben je er ook bij? Klik hier voor meer informatie.

In de aanloop naar de uitreiking gingen we de stad in om mensen zonder beperking te laten zien hoe leven met een beperking er uit ziet. Bekijk hier onze nieuws items daarover of laat je inspireren door onze speciale filmpjes.

Agenda

Ingezonden initiatieven voor de Onbeperkt070-prijs.

Bekijk ze hier!

Horeca tips

original haagshoreca 

Klik om de tips voor de Horeca te lezen!