Kies het beste voorbeeld of idee van toegankelijkheid in Den Haag

Mensen met een beperking willen op dezelfde wijze meedoen in de Haagse samenleving als mensen zonder beperking. Toch is dat niet altijd zo. Soms zijn er letterlijk drempels waardoor mensen met een rolstoel ergens niet naar binnen kunnen, soms worden mensen met een beperking onvriendelijk bejegend en soms wordt zij zelfs gediscrimineerd vanwege hun beperking. Er zijn vervelende voorbeelden de geven:

  • Iemand die blind is vanwege zijn/haar blindengeleidehond de toegang wordt geweigerd omdat er nu eenmaal geen honden worden toegelaten;
  • Geen invalidetoilet in restaurants;
  • Hoge drempels om met een rolstoel naar binnen te kunnen.

Allemaal voorbeelden waarbij mensen met een beperking niet goed mee kunnen doen in de samenleving.

Gelukkig zijn er ook goede voorbeelden:

  • Lage instaptrams zodat mensen met een rolstoel zelfstandig kunnen reizen;
  • Een restaurant met een braille menukaart;
  • Speciale rolstoelen voor op het strand.

De gemeente Den Haag en Voorall gaan de komende maanden op zoek naar het beste voorbeeld waaruit blijkt dat mensen met een beperking volledig meetellen in de stad. Dat kan een bepaalde voorziening zijn speciaal voor mensen met een beperking, dat kan een werkgever zijn die enkele mensen met een beperking in dienst heeft genomen, het kan een openbaar gebouw zijn dat recent is aangepast, maar ook een idee dat nog niet is gerealiseerd.

De Onbeperkt070-prijs is dus een onderscheiding voor het beste voorbeeld in Den Haag om het leven van mensen met een beperking in Den Haag makkelijker te maken.
Met de prijs wordt niet alleen het beste voorbeeld in het zonnetje gezet, ook geven wij bekendheid aan het voorbeeld, zodat heel veel mensen met een beperking van het bestaan op de hoogte zijn en er gebruik van gaan maken.

Bewustwording

Tenslotte willen wij met de prijs de bewustwording onder Hagenaars verbeteren, zodat zij het heel gewoon gaan vinden dat mensen met een beperking meedoen in de stad. Dat betekent bijvoorbeeld dat het vanzelfsprekend wordt dat iemand met een witte stok voorrang krijgt bij het oversteken. Het betekent dat een automobilist iets meer geduld heeft als iemand die slecht ter been is oversteekt. En het betekent ook dat fietsers hun fiets niet meer midden op de stoep zetten waardoor er geen rolstoel meer door kan.