Gemeente stelt ruim 1 miljoen beschikbaar voor toegankelijkheid
De gemeente heeft een Toegankelijkheidsfonds in het leven geroepen. In de jaren 2017, 2018 en 2019 is er jaarlijks € 334.000 beschikbaar om verbeteringen op het gebied van toegankelijkheid te realiseren. Met het toegankelijkheidsfonds beoogt de gemeente organisaties zonder winstoogmerk te stimuleren aanpassingen aan te brengen en/of voorzieningen te realiseren die de toegankelijkheid van mensen met een beperking vergroten.

Het moet gaan om aanvragen die een publiek doel dienen, zoals voor het aanpassen van scholen, bibliotheken en sporthallen. Ook kunnen aanpassingen in de openbare ruimte en de sociale of digitale omgeving van inwoners die zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking in de samenleving vergroten in aanmerking komen voor een bijdrage uit het fonds. Uit het fonds wordt maximaal 50 procent van de totale projectkosten vergoed met een maximum van € 25.000.

Er kan voor de volgende gebieden een beroep worden gedaan op het fonds, mits ze bijdragen aan het verbeteren van de toegankelijkheid voor mensen met een beperking:

- Fysieke toegankelijkheid: de toegankelijkheid van in de gemeente Den Haag gelegen openbare gebouwen en voorzieningen voor mensen met een beperking;

- Sociale toegankelijkheid: Projecten en of voorzieningen die sociale barrières voor mensen met een beperking wegnemen met als doel dat hun sociale acceptatie en deelname aan de samenleving vergroot wordt;

- Digitale toegankelijkheid: de toegankelijkheid in de digitale omgeving volgens de normen van het waarmerk ‘drempelvrij.nl’.

Klik hier voor meer informatie en de voorwaarden. En bekijk hier de uitleg van wethouder Karsten Klein.