jacob.pro kl

 

Voorall kan dagelijks leunen op ruim 100 vrijwilligers. Sommige vrijwilligers treden op de voorgrond door bijvoorbeeld testen uit te voeren of zichtbaar te in de media. Er zijn ook talrijke vrijwilligers die zich achter de schermen inzetten om te helpen dat Voorall een sterke positie in de stad opbouwt en behoudt. Eén van die vrijwilligers is Jacob Zuurmond. Jacob was tot december 2022 voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) van Voorall. De RvT houdt toezicht op het reilen en zeilen van de organisatie, is verantwoordelijk voor de financiën en is de werkgever van de directeur.

Jacob heeft onlangs zijn functie als voorzitter moeten neerleggen. Zijn gezondheid laat het niet langer toe. Na een lidmaatschap van 5 jaar, waarvan bijna 4 jaar als voorzitter heeft zijn lichaam gezegd dat het niet langer gaat. Jacob heeft ook moeten besluiten zijn voorzitterschap van de Dwarslaesie Vereniging Nederland op te geven. Hij zegt geen andere keuze te hebben dan zich te richten op het stabiliseren van zijn gezondheid.

Indrukwekkend

Jacob: ’Ik kijk met bewondering naar de prestaties van Voorall. Het is indrukwekkend wat een klein team samen met een grote groep vrijwilligers presteert. Vanaf mijn eerste vergadering als lid van de RvT toen ik voor het eerst de adviezen en de brieven aan de gemeente te lezen kreeg en de mondeling terugkoppelingen over de voortgang rond de uitvoering van het jaarplan hoorde, was ik onder de indruk over de hoeveelheid werk die het team verzet. Mijn bewondering vanaf dat eerste moment is tot op de dag van vandaag gebleven’.

‘De breedheid van onderwerpen waar Voorall zich mee bemoeit, inspireerde mij te stimuleren dat Voorall zich ook op het terrein van innovatie ging profileren. Ik werd daarom ook zelf lid van het I-Team en ik heb mij enkele jaren ingezet om het met behulp van IT de kwaliteit van hulpmiddelen voor mensen met een beperking te verbeteren. Dat is overigens niet iets wat je in een paar jaar voor elkaar krijgt. Ik heb mij ook enige tijd bezig gehouden met de IT in de buitenruimte. Zo hebben we de route tussen Den Haag CS en het Spui beoordeeld. Voor mensen met een visuele beperking zijn er talrijke verbeteringen mogelijk. Denk aan indoor-navigatie in de gebouwen die langs de Schedeldoekshaven staan. Of denk aan een IT-voorziening om het oversteken van het Spui voor mensen met een visuele beperking te verbeteren. Het Spui is op dit moment een no-go-aria voor mensen met een visuele beperking. Elke oriëntatie ontbreekt. Als het gemeentebestuur streeft naar een inclusieve stad, dan zou de situatie daar per direct moeten verbeterd. Met slimme IT-oplossingen kan de situatie daar enorm verbeteren’.

Teleurstellingen en successen

‘Als ik terugkijk op mijn voorzitterschap dan zie ik een aantal successen, maar ook wel teleurstellingen. Om een teleurstelling te noemen: het was mijn wens te helpen met het opbouwen van een stevige strategische samenwerking met de gemeente. Ik bedoel daarmee een gezamenlijke agenda ontwikkelen om de stad inclusiever te maken. Een strategie die door het hele college wordt gedragen en door alle wethouders wordt omarmt. Afgelopen jaren heb ik helaas te veel voorbeelden gezien dat alleen wethouder Parbhudayal zich overtuigend en volhardend inzette voor verbeteringen. Dat was voor ons een belangrijks steunpunt in het college. Jammer dat de andere wethouders zo druk waren met hun eigen agenda, dat het belang van mensen met een beperking niet voldoende werd behartigd. Op het terrein van wonen en werken voor mensen met een beperking had het gemeentebestuur grotere stappen kunnen maken’.

Jacob: ‘Aan de ene kant is het een mooie stap vooruit dat er een coördinerend wethouder Toegankelijkheid is, maar als het gevolg is dat andere wethouders gaan afwachten, dan schieten we er niets mee op. Dan houd je de verkokering in stand, terwijl je daar juist vanaf wilt. Om de kans op succes zo groot mogelijk te laten zijn, helpt het als wordt gekozen voor een integrale aanpak waarbij ieder zijn/haar verantwoordelijkheid neemt’.

‘Gelukkig waren er ook veel successen. Een goed voorbeeld vind ik de scootmobielactie van Voorall. Voorall riep scootmobielgebruikers op te demonstreren bij een raadsvergadering. Gelukkig hielp dat. Wel jammer dat er niet direct naar Voorall is geluisterd. Er lag een goed advies op tafel om maatwerk toe te passen, maar de gemeente legde dit naast zich neer zonder daarover met Voorall te communiceren. Gelukkig gaf een alert gemeenteraadslid ons op tijd een seintje’.

‘Een ander mooi voorbeeld van een succes vind ik de samenwerking met de Consumentenbond. Daar was het tot voor kort vanzelfsprekend producten te testen op kwaliteit en bruikbaarheid voor mensen zonder beperking. De pilot waar we afspraken over hebben gemaakt, kijkt naar de bediening van een wasmachine en een espressomachine voor mensen met een beperking. Hopelijk leidt deze eerste stap ertoe dat er bij de Consumentenbond nu meer bewustzijn ontstaat dat er ook mensen zijn voor wie het bedienen van apparaten niet vanzelfsprekend is. De pilot was voor het grote publiek niet erg zichtbaar, maar voor de toekomst wel heel waardevol. Want wat zou het mooi zijn als de Consumentenbond bij het beoordelen van producten altijd rekening houdt met  mensen met een beperking’.

Meer focus op regio

‘Hoewel ik nu geen rol heb bij de koers van Voorall, hoop ik dat Voorall komende jaren meer oog voor de regio gaat krijgen. In de regio zijn veel vrijwilligersorganisaties actief om toegankelijkheid te verbeteren. Voor deze organisaties is het belangrijk dat ze enige professionele steun ondersteuning krijgen. Die zou Voorall kunnen bieden door bijvoorbeeld het secretariaat van al die stichtingen te verzorgen. Natuurlijk moeten de betreffende gemeenten daarvoor wel de kosten betalen. De kwaliteit van de belangenbehartiging gaat er in de hele regio op aanzienlijk op vooruit. Er moet in de regio nog veel werk worden gedaan om een hoogwaardige inclusieve en toegankelijke samenleving te worden. Ik had mij er graag nog een aantal jaren voor ingezet, maar het is helaas niet anders. Ik blijf Voorall natuurlijk op afstand wel volgen’.

Contact

Van Diemenstraat 196
2518 VH Den Haag
070 365 52 88
info@voorall.nl

 

Blijf op de hoogte!

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer