Trots, dankbaarheid en verbinding, leven om te geven zijn Sahied’s ankerpunten

 

Door Tineke van Werven en Salma Belmoussa

 

Sahied Nanhekan is blij als ik met hem afspreek bij de Paleistuinen om een foto te maken. Hij wilde hier altijd al eens naar binnen. Het was er nog niet van gekomen. We wandelen samen door de tuinen op zoek naar een passende plek voor een foto. Wij kiezen voor de pluimen. Sahied houdt van de natuur en die pluimen zou hij graag bij zijn huis hebben, maar zijn balkon is er helaas te klein voor. Wij kennen elkaar al meer dan vijftien jaar en hebben intensief samengewerkt in de belangenbehartiging voor migranten.

Het verhaal van Sahied Nanhekan

Sahied is een man die overal positiviteit en kansen in ziet. Van kinds af aan is hij gewend om hard te werken. Opgeven en bij de pakken neerzitten zijn hem vreemde eigenschappen. Hij ziet geen uitdagingen in het leven die hij uit de weggaat. Ook met zijn herseninfarct en zijn aangetaste kortetermijngeheugen ontwikkelde hij manieren om zich 100% in te zetten. Voor de portrettenreeks van Stichting Voorall blikte hij tijdens een gesprek terug op hoe het was om opnieuw te leren lopen en de balans te bewaren, de vele vergaderingen die hij bijwoont waar hij Den Haag vooruit probeert te helpen en zijn visie op de sociale kwaliteiten van de Haagse samenleving geeft.

Levenskwaliteiten

Als kind groeide Sahied op in Suriname. Hij werd geboren met een lui oog. Al jong merkte hij dat je dan anders bekeken wordt, je gezicht is het eerste dat mensen zien. Sahied ervaarde dat hij als minder werd gezien. Net alsof er meer aan de hand is dan alleen een lui oog. Hij komt uit een groot gezin van acht kinderen en was het gewend om hard te werken voor wat hij en de mensen om hem heen nodig hadden. Hij hielp zijn moeder met het schoonmaken van het huis, het doen van de was en de zorg voor zijn broertjes en zusje. Sahied was – en is nog steeds – dol op leren en was een voorbeeld leerling. Hij is naar Nederland gekomen omdat hij graag wilde leren, hij wilde begrijpen hoe het mogelijk was dat hij geboren is met een lui oog en was mede daardoor in het bijzonder geïnteresseerd in biologie. Hij studeerde af in informatica en sociale wetenschappen, stichtte een gezin en droeg hij bij aan sociale doeleinden op de arbeidsmarkt. Sahied benadrukt hoe dankbaar hij is dat hij al deze kansen heeft gekregen. Zijn dankbaarheid en de emoties die hiermee gepaard gaan, vormen een rode draad in alles waar Sahied zijn ziel en zaligheid voor inzet. 

Een vroeg exemplarisch voorbeeld van hoe Sahied zijn levenservaringen inzet voor zijn medemensen, was toen hij in zijn loopbaan in het onderwijs oog had voor kinderen die geen eten meenamen naar school. ‘Ik wist hoe het was om thuis geen voeding te hebben en in een moeilijke thuissituatie te zitten,’ voegt hij toe. Als ik vraag naar de bron van zijn interesse in mensen die het moeilijk hebben, noemt Sahied direct zijn moeder. Zij was pas veertien jaar toen zij trouwde en hij kwam als tweede kind, toen zij zestien was. Mijn moeder had het heel zwaar om zo jong zoveel kinderen te krijgen. Daar ligt de kern van zijn inlevingsvermogen. Door zijn levenservaringen is hij gevormd tot de persoon die hij is en kan hij met een positieve zelfkracht een groep bewust maken van andermans belang. ‘Die kennis heeft me sterk gemaakt. Ik wil kennis graag delen.’ Een waardevolle kwaliteit voor iemand die zo betrokken is in het sociale domein als Sahied. Dat is ook de reden geweest dat hij meegewerkt heeft aan de communicatiecampagne: Onze ervaring helpt jou verder. Deze campagne is een samenwerking van Kompassie, Senioren Collectief Haaglanden, Straat Consulaat en Voorall, loopt nog steeds en is bedoeld om de onafhankelijke cliëntondersteuning door ervaringsdeskundigen meer bekendheid te geven.

Door zijn levenservaringen is hij gevormd tot de persoon die hij is en kan hij met een positieve zelfkracht een groep bewust maken van andermans belang. ‘Die kennis heeft me sterk gemaakt. Ik wil kennis graag delen.’

Sahied Nanhekan

Energie, zelfregie en doelen

Dat Sahied een duizendpoot is die energie haalt uit alles waar hij zich in het sociale domein voor kan inzetten, is inmiddels duidelijk. Hoe gaat Sahied duurzaam met zijn energie om? Hij legt uit dat hij weet hoe hij zijn energie moet bewaren. Een van zijn technieken, licht hij toe, ‘Is om geen energie te verspillen door aan mensen te vragen rekening met mij te houden.’ Hij neemt liever het heft in eigen hand door zich bijvoorbeeld uitvoerig voor te bereiden op vergaderingen. ‘Problemen, uitdagingen en obstakels zijn er niet om uit de weg te gaan, maar om als mens beter en wijzer te worden.’

Problemen, uitdagingen en obstakels zijn er niet om uit de weg te gaan, maar om als mens beter en wijzer te worden.

Sahied Nanhekan

Leven in de stad

In het dagelijkse leven is Sahied actief bij meerdere bewonersinitiatieven en commissies. Hij zit bijvoorbeeld in de Cliëntenraad Sociaal Domein en de Stedelijke Ouderencommissie waarmee hij de gemeente Den Haag adviseert. Verder draait het leven van Sahied om genieten van de kleine dingen in het leven en de mensen om hem heen. In alles wat hij doet en wat hij zegt schijnt zijn dankbaarheid voor het leven - en alles wat het omvat – op zijn pad.

Den Haag is voor Sahied zijn thuis. Hij kan moeite hebben met hobbels en hoogteverschillen in het straatbeeld, wat energie vergt. ‘Maar’, zegt hij, ‘ik heb letterlijk geleerd om te vallen en weer op te staan.’ Sahied heeft een enorme drive om te doen wat hij doet. Hij helpt zijn medemens graag. Verbinden is een van zijn kwaliteiten. Sahied vormt een ware brug tussen meerdere lagen in de Haagse gemeenschap. Hij zet zich in voor Hagenaars met een beperking, Hagenaars met een migratieachtergrond, de moslimgemeenschap en Haagse ouderen. Een uitdaging die Sahied vaak tegenkomt is dat groepen niet goed worden betrokken bij beleidsontwikkeling in het sociale domein. Een brug die essentieel is voor een prettige stad voor alle inwoners. Met zijn betrokkenheid bouwt hij samen met zijn medemensen aan deze brug. Een voorbeeld is de input van de Stedelijke Ouderencommissie en de actie van wethouder mevrouw Kavita Parbhudayal om bankjes toe te voegen in de openbare ruimte. Sahied vult aan dat een veilige, sociale stad gemaakt wordt door in te zetten op een afspiegeling van de samenleving. Door altijd voor een gemêleerd gezelschap te gaan.

Een goed leven is als je mensen in de omgeving hebt met wie je je gevoel kunt delen. Als je geen rem in je emotie hebt, is dat een teken dat je je vrij voelt en dat is de zin van het leven

Sahied Nanhekan

Inspiratie

Met alle positiviteit, energie en ziel en zaligheid die Sahied in zijn medemensen stopt, heeft hij ook een paar doelen voor ogen. Het is voor Sahied een gegeven dat mensen in hun ontmoetingen hun warmte met elkaar delen. Hij noemt het geluk als je mensen ontmoet waarvan je weet dat je ze nooit zult vergeten en je mag genieten van de goedheid van de mens. ‘Een goed leven is als je mensen in de omgeving hebt met wie je je gevoel kunt delen. Als je geen rem in je emotie hebt, is dat een teken dat je je vrij voelt en dat is de zin van het leven.’ Sahied ziet geen nut in strijd, alleen in harmonie en verbondenheid. Hij wil zo veel mogelijk geven en delen voordat zijn leven eindigt. ‘Dat is mijn motivatie en daar bid ik dagelijks voor,’ sluit hij af.

Eeen foto van Sahied