Nieuwsbrief Voorall Special Arbeid

bekijk de nieuwsbrief online
 
Facebook Twitter Linkedin

De nieuwsbrief van Voorall

 
Voorall{e} Hagenaars, de nieuwsbrief van Voorall
 
   
 

Foto rolstoelResultaten banenafspraak worden zichtbaar
In het Sociaal Akkoord, een afspraak tussen kabinet, werkgevers en werknemers, uit 2015 is afgesproken dat het aantal banen voor mensen met een beperking flink wordt uitgebreid. Tot 2026 gaat het in het bedrijfsleven landelijk om 100.000 banen en bij de overheid om 25.000 banen. Daar komt bij dat er 30.000 beschutte arbeidsplekken bij komen, ter compensatie van de afbouw van het aantal arbeidsplaatsen bij SW-bedrijven. Dat zijn aanzienlijke aantallen. De uitvoering van de afspraak in het bedrijfsleven ligt in de jaren 2015 en 2016 op schema, maar geldt dat ook voor de overheid? 

We gaan in gesprek met wethouder Baldewsingh van Werk & Inkomen over de vraag hoe Den Haag mensen met een beperking kansen geeft bij de gemeente. Bij de provincie Zuid-Holland spreken we met Anne-Marie van Leeuwen en Lisette van Os over de aanpak van de provincie. Ook gaan we op bezoek bij Chris Lahstein van het ministerie van BZK. Het team waar Chris werkzaam is, coördineert het creëren van banen voor de hele rijksoverheid. De centrale vraag is steeds hoe het gaat met de uitvoering van de afspraken om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen. 

De overheid is een grote werkgever voor mensen met een beperking, maar er zijn ook bedrijven die zijn gespecialiseerd in het werken met mensen met een beperking. We gaan langs bij Chris Krijger, directeur van Kans BV, een bedrijf dat mensen met een beperking via een opleiding tot servicepunt medewerker aan een baan helpt. 


rabin baldewsing klDen Haag maakt werk van participatie De gemeente Den Haag wil meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen. Dat vraagt om een flinke inspanning van de gemeente en werkgevers en om blijvende aandacht. Te meer, omdat het belangrijk is dat de banen ook duurzaam zijn. De belangrijkste instrumenten die de gemeenten hiervoor beschikbaar hebben, zijn de banenafspraak en beschutte werkplekken.
De gemeente Den Haag kent sinds dit jaar bovendien de zogenaamde STiP-banen. We spreken met wethouder Baldewsingh over de diverse regelingen en hoe het in Den Haag gaat met de uitvoering.

Foto: Roos Trommelen

Lees meer >


afbeelding handicap keyMeer banen voor mensen met een beperking valt of staat met draagvlak
Het rijk is de grootste werkgever van Den Haag. Bij de 11 departementen werken in totaal ongeveer 100.000 ambtenaren. Een heel klein deel daarvan heeft een beperking. En dat worden er komende jaren meer, ongeveer 3.300 arbeidsplaatsen tot 2022. We spreken hierover met Chris Lahnstein, werkzaam bij het team Inclusie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en verantwoordelijk voor het realiseren van arbeidsplaatsen voor mensen met een beperking bij de rijksoverheid.

Lees meer>


Zuid Holland logo

Provincie Zuid-Holland draagt een steentje bij
Er zijn in Den Haag veel grote organisaties gehuisvest. Daaronder natuurlijk de rijksoverheid met alle departementen, maar ook de provincie Zuid-Holland. Het gaat om vele duizenden arbeidsplaatsen waarvan een fractie worden ingevuld door mensen met een beperking. Dat gaat stapje voor stapje veranderen.

We spreken met Anne-Marie van Leeuwen en Lisette van Os van de provincie Zuid-Holland. Anne-Marie is lid van het project maatschappelijk betrokken werkgeverschap met als aandachtspunt de Participatiewet. Onder het project valt daarnaast het aantrekken van trainees, de werkervaringsplekken voor statushouders, jonge mbo-ers en het creëren van stageplaatsen en stagiaires. Lisette is eigenlijk subsidieverlener, maar daarnaast zet zij zich in voor het bevorderen van een positieve beeldvorming over mensen met een beperking.

Lees meer>


kans logoHagenaars met een beperking kunnen aan de slag bij Kans
Het Haagse werkgelegenheidsproject Kans, waarbij werklozen een vakopleiding en een baan krijgen in de klantenservice, is een groot succes. In korte tijd zijn er naast de Haagse vestiging ook bedrijven gestart in Amsterdam, Rotterdam en Groningen. In de Haagse vestiging zijn enkele tientallen personen werkzaam uit het doelgroepenregister, mensen met een arbeidsbeperking. In maart ontving Kans een eervolle vermelding bij de uitreiking van de Haagse Onbeperkt070-prijs vanwege de inzet om mensen met een beperking aan een baan te helpen.

We spreken met Chris Krijger, directeur van Kans BV, in de locatie aan de Benoordenhoutseweg. Met trots vertelt hij over de ruim 200 mensen die via zijn bedrijf een kans hebben gekregen om een plek op de arbeidsmarkt te veroveren.

Lees meer>


vacatures afbeelding

Kom ervaring opdoen bij Voorall
Om mensen met een beperking te ondersteunen bij werken, biedt Voorall diverse diensten aan. Zo adviseren wij werkzoekenden en brengen wij hen in contact met gespecialiseerde organisaties. Ook heeft Voorall diverse profielen op haar website gezet zodat werkgevers altijd wel met een interessante kandidaat kunnen kennismaken. Verder biedt Voorall mogelijkheden voor stages en vrijwilligerswerk. Kijk voor onze vacatures hier!


 
 

Colofon

‘Voorall(e) Hagenaars’ is een uitgave van Voorall en verschijnt acht keer per jaar. 
 
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.

Redactie: Tillie van Wijk
Eindredactie: Wim Carabain
Vormgeving: MatGlas Ontwerpbureau, Jan Bakker

Contactgegevens:
Van Diemenstraat 196
2518 VH Den Haag
070 365 52 88
info@voorall.nl
www.voorall.nl www.facebook.com/voorall www.twitter.com/voorall

 

 


picture

 
 
 
   
 
 
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? U kunt zich hier afmelden

 

 

 

Powered by AcyMailing