Wil je graag aan het werk, maar weet je niet wat je mogelijkheden zijn met jouw beperking? En hoe je het kunt aanpakken? Drie mogelijkheden: zelf solliciteren, een bureau benaderen dat je kan helpen, of je melden voor een STIP-baan.
Maar een baan vinden op de reguliere arbeidsmarkt is niet voor iedereen weggelegd. Voor sommigen is beschut werk of dagbesteding een aantrekkelijk alternatief. En mensen die veel begeleiding nodig hebben, kunnen veel hebben aan arbeidsmatige dagbesteding. We leggen de verschillende mogelijkheden hierna uit.

Zelf solliciteren

Je kunt op eigen initiatief solliciteren bij een organisatie of bedrijf. Het kan voor een werkgever aantrekkelijk zijn om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Niet alleen omdat jij misschien precies de man of vrouw bent die het bedrijf nodig heeft. Ook omdat de werkgever van de gemeente ‘loonkostensubsidie’ krijgt als jij bijvoorbeeld in staat bent altijd snel en hard te werken. Altijd proberen dus!

Gespecialiseerd bureau benaderen

Als je niet op eigen kracht een baan kunt vinden, kan het helpen als je een gespecialiseerd bureau benadert. Mensen met een visuele beperking kunnen contact zoeken met C-Talents: Ctalents - Het detacheringsbureau voor zintuiglijk talent. Mensen met autisme kunnen bijvoorbeeld AutiTalent benaderen: Vacatures – AutiTalent. Ook kan je de organisatie stichting Studeren en Werken op Maat benaderen. Daarnaast kan je bij Den Haag Werkt aankloppen: Den Haag - Den Haag Werkt.

STIP-baan

Als het al lang niet is gelukt een baan te vinden, kun je je bij de gemeente melden voor een STIP-baan. Dit is een tijdelijke baan om ervaring op te doen. Je doet werk dat anders blijft liggen omdat de organisatie er geen geld voor heeft. Een ondersteunende baan op een school bijvoorbeeld, bij een sportclub of in de zorg. Meer informatie over STIP-banen kun je vinden op Den Haag - STiP: een baan met perspectief

Beschut werk
Voor sommigen is beschut werk of dagbesteding aantrekkelijker dan een ‘gewone’ baan. Beschut werk is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking veel begeleiding en aanpassing van de werkplek nodig hebben. Van een ‘gewone’ werkgever kun je niet verwachten dat hij/zij deze mensen (vanzelfsprekend) in dienst neemt.

Je hoeft niet zelf te vragen om een beoordeling of je in aanmerking komt voor beschut werkplek. Het UWV stelt dat zelf vast, of op voordracht van het college van B&W. Is de uitslag positief, dan kom je in dienst van de gemeente of bij een reguliere werkgever die de begeleiding en aanpassing kan bieden, zoals een Sociale Werkvoorziening-bedrijf.
De gemeente legt vast welke voorzieningen de werkgever nog voor je kan inzetten, zoals aanpassing van de  werkplek of een jobcoach. Het loon is volgens de CAO van de werkgever. Het is de bedoeling dat dit begint op het niveau van het wettelijk minimumloon.

Meer informatie over beschut werk: Den Haag - Beschut werk bij Den Haag Werkt

Arbeidsmatige dagbesteding

Arbeidsmatige dagbesteding is voor mensen die veel begeleiding nodig hebben. Het kan gaan om werk op een tuinderij, in een kantine of een timmerwerkplaats. Iemand die arbeidsmatige dagbesteding doet heeft een vaste invulling van de dag.

Mensen met een lichte of matige beperking kunnen een beroep doen op de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). Voor mensen met een ernstige beperking is dagbesteding onderdeel van zorg onder de Wet langdurige zorg.

Meer informatie vind je op https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/hulp-bij-werk-vinden/werk-als-dagbesteding


Voor de werkgever: loonkostensubsidie

Met loonkostensubsidie wordt het voor werkgevers aantrekkelijk iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. De subsidie kan worden ingezet voor mensen die niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen: mensen die per uur niet volledig productief zijn.

De loonkostensubsidie wordt verstrekt aan de werkgever die hij of zij, waar nodig, structureel kan gebruiken, of voor werknemers die op een beschutte werkplek werken bijvoorbeeld. Meer informatie over loonkostensubsidie staat op de website van de gemeente Den Haag www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/ondernemen/den-haag-werkt/subsidies-en-begeleiding.htm

 

Contact

Van Diemenstraat 196
2518 VH Den Haag
070 365 52 88
info@voorall.nl

 

Blijf op de hoogte!

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer