070 taxi

 

Voorall heeft advies uitgebracht over het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) aan mevrouw Kavita Parbhudayal, wethouder Werk, Wijken en Dienstverlening.

Tot op heden heeft Voorall namelijk niet kunnen participeren in het aanbestedingsproces. Om de gebruikers van deze mobiliteitsvorm, in het bijzonder Hagenaars met een beperking, toch een stem te geven, hebben wij het bijgaande advies opgesteld.

Het advies is gebaseerd op klachten/signalen die reizigers bij Voorall hebben gemeld. Ook zorgverleners en organisaties die reizigers als gast of klant meemaken, hebben klachten/signalen gemeld. In totaal gaat het om 138 unieke klachten/signalen. Met het advies willen wij de kwaliteit van de dienstverlening positief beïnvloeden.

Drie punten uit het advies willen wij alvast onder de aandacht brengen:

1. Het aanbod van AOV voldoet thans niet aan de vraag. De in de praktijk gevraagde tijd tussen het aanvragen en het uitvoeren van een rit is veel te lang, vaak meer dan een week tot drie weken van tevoren. Verder is er vrijwel geen mogelijkheid om ritten op een voorkeurstijdstip te laten plaatsvinden.

2. Er is te weinig aandacht voor zorgvuldige bejegening en goede serviceverlening aan reizigers door chauffeurs en callcentermedewerkers. Te veel incidenten waarbij reizigers zich onvriendelijk en/of onzorgvuldig bejegend voelen bevestigen dit. In relatie hiermee dient er ook meer aandacht te zijn voor veiligheidsbewustzijn. De chauffeurs hebben veelal mensen met een beperking in de auto die uit oogpunt van veiligheid extra aandacht nodig hebben.

3. De klachtenopvang kan laagdrempeliger. Dat kan gerealiseerd worden met rechtstreekse en onafhankelijke feedback door reizigers. De formule van de Regiotaxi kan hiervoor als voorbeeld dienen. In de kern komt dit neer op het proactief benaderen van reizigers en het uitvragen van ervaringen.

Zie voor meer informatie het integrale advies

Contact

Van Diemenstraat 196
2518 VH Den Haag
070 365 52 88
info@voorall.nl

 

Blijf op de hoogte!

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer