Op 10 november 1997 diende D66 in de gemeenteraad van Den Haag een motie in om de mogelijkheden te onderzoeken voor het instellen van een jaarlijks terugkerend cultuurfestival voor kinderen. “Omdat het gewenst is dat kinderen al op jonge leeftijd met kunst kennis kunnen maken opdat zij op latere leeftijd sneller de gang naar kunstzinnige uitingen maken.” In 2000 is er dan De Betovering, een twee dagen durend festival met kunst voor iedereen t/m 12 jaar.

En die betovering werkt nog steeds. De 24e editie valt in de herfstvakantie en duurt liefst negen dagen, van vrijdag 13 t/m zaterdag 21 oktober 2023. Het is nu een samenwerkingsverband van zo’n 60 Haagse organisaties. Met een stevige subsidie van de gemeente Den Haag is De Betovering uitgegroeid tot een internationaal kunstfestival voor de jeugd, met activiteiten die plaats vinden op locaties in heel Den Haag: theater- en dansvoorstellingen, films, muziek, workshops en straattheater.

Een culturele inclusie

Suzanne Prosman en Ellen Geertse zijn nauw betrokken bij de organisatie van het festival. Een festival waar ‘inclusie’ een belangrijke rol speelt. Inclusie betekent, kort door de bocht, dat alle mensen, welke mogelijke beperking ze ook hebben, gewoon deel moeten kunnen nemen aan de maatschappij. Heel vaak wordt dat nog betrokken op fysieke toegankelijkheid: kan iemand in een rolstoel de bibliotheek wel in? Maar wij streven voor het hele festival een culturele inclusie na. Alle kinderen zijn welkom daar willen we voor zorgen.

Maar daar moet natuurlijk wel wat voor gedaan worden. Voor kinderen die gevoelig zijn voor prikkels zijn speciale rustruimtes ingericht. Sommige locaties hebben ringleiding of speciale zitplaatsen of kunnen een tolk regelen voor kinderen met een auditieve beperking. Voor kinderen met een visuele beperking zijn er voorstellingen waarin bijna alles gesproken of gezongen wordt en/of waar veel muziek in zit. Voor kinderen met een verstandelijke beperking zijn er speciale workshops. Op de website staan speciale filterknoppen waarmee je kunt zien welke voorstellingen voor bepaalde doelgroepen geschikt zijn.

Kwaliteit als ambassadeur

De organisatie zorgt ervoor dat inclusie geen holle frase wordt. Het streven naar inclusie wordt bijvoorbeeld ook opgenomen in de contracten die met de deelnemende organisaties gesloten worden, en alle locaties worden bezocht en getest op toegankelijkheid. Hoe zijn de reacties van de partijen waar mee wordt samengewerkt?

In het algemeen reageren de mensen positief. Ze hebben er eigenlijk nooit zo over nagedacht, maar als ze dat wel doen, zijn ze heel ontvankelijk voor de inclusiegedachte en komen ze zelf met ideeën.

Op deze manier met inclusie bezig zijn is ook voor ons zelf waardevol. Je moet zelf uitzoeken wat er allemaal mogelijk is. En van veel dingen vraag je je inderdaad af waarom je daar eigenlijk nooit aan gedacht hebt.

Over de toekomst zijn Suzanne en Ellen dan ook optimistisch.

Zoals gezegd willen we zo veel mogelijk kinderen kennis te laten maken met goede kunst. En het mooie is dat het festival zelf dan een soort olievlekwerking heeft. Als we door samen te werken en goed cultureel ondernemerschap mooie voorstellingen blijven maken, worden die voorstellingen als het ware zelf onze ambassadeurs. En het inclusie-aspect wordt daar dan natuurlijk in meegenomen.

Voor alle verdere informatie: https://www.debetovering.nl/

Edward de Bruin

 

Contact

Van Diemenstraat 196
2518 VH Den Haag
070 365 52 88
info@voorall.nl

 

Blijf op de hoogte!

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer