IndoorNavigation

In het streven om openbare gebouwen integraal toegankelijk te maken voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking is Voorall zich aan het oriënteren welke digitale mogelijkheden er zijn ter ondersteuning van alom bekende geleidelijnen.  Geleidelijnen zijn zichtbare en voelbare lijnen die op plaatsen worden aangelegd waar een natuurlijke gidslijn ontbreekt. Met name mensen met een visuele beperking kunnen daarmee veilig worden geleid naar hun bestemming.

Geleidelijnen

Vorig jaar zijn in Den Haag twee nieuwe typengeleidelijnen aangebracht die een volledige route aangeven. Die eerste geleidelijn loopt vanaf het station CS naar de publiekstoegang van de Tweede Kamer. De tweede geleidelijn loopt vanaf de vestiging van Fysio (waar ook een huisartsenpraktijk is gevestigd) naar de dichtstbijzijnde bus en tramhalten en naar het NS station Mariahoeve. Dezegeleidelijnen zijn fysiek aanwezig maar geven geen nadere informatie waar de lijn begint en waar die eindigt. Daarom zou een digitale ondersteuning van de lijn zeer welkom zijn. Dan kan ook informatie worden gegeven waar de route naar toe leidt en in dit geval kan gedacht worden aan gesproken teksten over bijvoorbeeld de openingstijden.

Beacons

Een van de mogelijkheden is de gesproken informatie aanbieden met behulp van beacons. Beacons zijn kleine, draadloze apparaten die signalen uitzenden die kunnen worden gebruikt om de locatie van een apparaat te bepalen. Ze worden steeds vaker gebruikt in een breed scala aan toepassingen, waaronder gehandicaptenondersteuning.Er zijn een aantal manieren waarop beacons kunnen worden gebruikt om gehandicapten te helpen. Een manier is om ze te gebruiken om blinden en slechtzienden te helpen zich te oriënteren. Beacons kunnen worden gebruikt om routebeschrijvingen te geven, belangrijke informatie te verstrekken en obstakels te waarschuwen.Een andere manier waarop beacons kunnen worden gebruikt om gehandicapten te helpen is om ze te gebruiken om toegang tot faciliteiten en diensten te verbeteren.

De toepassingsmogelijkheden van Beacons zijn dus velerlei. Om in de praktijk te kunnen testen hoe de beacons werken, welke signalen ze uitzenden, hoe de communicatie met de ontvanger (de gehandicapte met een smartphone) plaatsvindt, wat de voordelen maar ook wat de beperkingen zijn en wat de praktijkervaringen zijn voor de doelgroep  wordt momenteel in nauwe samenwerking met deskundigen van de gemeente een proef gehouden bij de vestiging van Fysio. De proef is nog in voorbereiding maar zal binnenkort worden gestart.

QR codes

Er zijn ook andere mogelijkheden om geleidelijnen digitaal te ondersteunen. De toepassing met QR codes die worden ingelegd in de geleidelijn is ook een veelbelovende techniek. Ook dan kan de doelgroep worden geïnformeerd. Proeven daarmee lopen momenteel elders in het land.

De NaviLens blokjescode. Een NaviLens code bestaat uit blauwe, gele, roze en zwarte blokjes. Een groot voordeel is dat je smartphone die blokjes kan herkennen vanaf een afstand van ongeveer 20 meter. Deze mogelijkheid kan zowel indoor (binnen een gebouw) als outdoor (buiten op straat) informatie bieden. Ook aan dit systeem kleven voor en nadelen en het is goed om hiervan kennis te nemen vooral in de praktijk en buiten op locatie. Voorall volgt de experimenten in den lande dan ook nauwlettend.

Toekomstige ontwikkelingen

De digitale ondersteuning van geleidelijnen beperkt zich niet alleen tot de twee genoemde locaties. Ook bij de nieuwbouw van de Tweede Kamer is voorzien in een inclusieve toegankelijkheid. En ook daarbij zou een digitale ondersteuning een uiterst waardevolle toevoeging kunnen zijn. Het entree paviljoen van de nieuwe Tweede Kamer komt op de Hofplaats (nabij de Hofweg). Dichtbij tram- en bushalten (voor de lijnen 1, 15 en 16, mogelijk 17) en ook nabij het Randstadrailstation voor de lijnen 2, 3, 4, 6 en 34.  Een veilige en informatieve geleiding naar het openbaar vervoer voor iedereen maar vooral voor mensen met een beperking is dan van het grootste belang. De digitale ondersteuning beperkt zich niet tot informatie over het gebouw zelf maar kan ook hulp bieden bij het vinden van de juiste tram- of bushalte. Zelfs informatie over aankomsttijden van de bus of tram kan via deze systemen worden geleverd. Binnenkort wordt een geleidelijn aangebracht die leidt naar de hoofdingang van het stadhuis maar ook naar de noordelijke ingang van Amare. Ook daar zou een digitale ondersteuning welkom zijn. Kortom de komende jaren zullen nog heel veel toepassingen kunnen worden uitgerold in den lande en mogelijk ook in Den Haag. Des te meer is het van belang om het juiste systeem te kiezen en vooral in de praktijk te toetsen of en met welk systeem onze doelgroep het meest geholpen is.

 

Contact

Van Diemenstraat 196
2518 VH Den Haag
070 365 52 88
info@voorall.nl

 

Blijf op de hoogte!

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer