Iedereen weet het (hopelijk) zo langzamerhand wel: huishoudens met een laag inkomen konden in 2022 een energietoeslag krijgen om de hogere energierekening te betalen. Bewoners van wooninitiatieven kopen hun zorg in via een persoonsgebonden budget (pgb), maar betalen uit hun eigen inkomen huur en energiekosten. Ook zij moeten in aanmerking komen voor energietoeslag. Maar zo eenvoudig bleek het niet te liggen. Sommige gemeenten betaalden niet. Gaat dat in 2023 net zo?

Wel of geen toeslag? Verschillende signalen uit het land
De energietoeslag, in totaal 1300 euro, wordt uitgekeerd door de gemeente, en is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Sommige gemeenten keerden in 2022 die toeslag wel uit aan bewoners van wooninitiatieven, maar andere niet. Belangenbehartigingsorganisatie Ieder(in) heeft hierover meerdere signalen ontvangen. De verwarring hierbij lijkt bij de gemeenten te liggen.

 ‘Inrichting’ of wooninitiatief?
De energietoeslag is geregeld via de Participatiewet, en in die wet wordt de term ‘inrichting’ gebruikt. Bewoners van inrichtingen zijn uitgesloten van de energietoeslag. De verwarring rond wooninitiatieven heeft te maken met de definitie van ‘inrichting’. De Participatiewet zegt dat een inrichting een instelling is die slaapgelegenheid biedt met de mogelijkheid van minimaal 12 uur hulpverlening of begeleiding per etmaal. Als je alleen dit leest, lijkt het dat wooninitiatieven inderdaad onder de definitie van ‘inrichting’ vallen. Maar in de toelichting van de Participatiewet staat dat personen in een inrichting minder bestaanskosten hebben, omdat de inrichting zorgt voor voeding, huisvesting, verwarming, onderhoud en dergelijke. Daaruit blijkt duidelijk dat wooninitiatieven geen inrichtingen zijn. Bewoners krijgen weliswaar hulp of begeleiding, maar ze betalen voeding, huisvesting, verwarming etc. uit hun eigen inkomen. Omdat bewoners van wooninitiatieven dus niet in een inrichting wonen, kunnen zij wel degelijk energietoeslag aanvragen.

Vraag de energietoeslag gewoon aan!
Ieder(in) is een informatiecampagne onder gemeenten begonnen om dit misverstand recht te zetten. Bovendien is er voor 2023 bepleit dat de regeling voor energietoeslag aangepast moet worden. In de nieuwe regeling, die naar de Raad van State gestuurd is, lijkt dat gelukt. Wonen in een ‘inrichting’ is in de nieuwe regeling niet meer automatisch een uitsluitingsgrond voor de energietoeslag. Maar er moet echt gekeken worden of iemand wel of niet zelf de kosten voor energie draagt. Of daarmee de verwarring de wereld uit is, moeten we afwachten. Maar in ieder geval: vraag de toeslag voor 2023 gewoon aan. En maak duidelijk dat het echt niet om een ‘inrichting’ gaat. Als die aanvraag wordt afgewezen, kunt u een bezwaar indienen. Als dan weer het ‘inrichtingsargument’ wordt gebruikt, kunt u de gemeente rechtstreeks benaderen. Via onderstaande link is te zien hoe dat het beste kan.

Op dit moment is helaas nog niet duidelijk hoe de procedures rondom de aanvragen in 2023 er precies uitzien. We wensen in ieder geval iedereen veel succes.

https://iederin.nl/woon-jij-in-een-wooninitiatief-en-krijg-jij-geen-energietoeslag-dit-kun-je-ertegen-doen/

Voor dit artikel is ook dankbaar gebruik gemaakt van:https://iederin.nl/woon-je-in-een-wooninitiatief-vraag-energietoeslag-aan/

Edward de Bruin

Contact

Van Diemenstraat 196
2518 VH Den Haag
070 365 52 88
info@voorall.nl

 

Blijf op de hoogte!

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer