afbeelding Fenix theatermakers

 

Fenix theater is een gezelschap voor Hagenaars met een verstandelijke beperking. Ongeveer 10 deelnemers hebben bij Fenix dagbesteding die ze invullen met oefenen voor uitvoeringen. Fenix is gevestigd in Theater de Kunsthut dat onderdeel uitmaakt van het Theaterhuis. Fenix bestaat inmiddels 5 jaar. We spreken met Marjo Kuenen, directrice.

‘Het concept van Fenix is het bieden van dagbesteding aan Hagenaars met een beperking en daarnaast uit het geven van theateruitvoeringen. De meeste deelnemers zijn cliënten van Middin of Philadelphia. Maar enkele cliënten zetten hun PGB in. De dagbesteding wordt vier dagen per week aangeboden (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag). Altijd wordt begonnen met een warming-up. Dat is om te zorgen voor voldoende lichaamsbeweging en het verbetert de conditie. Zo ontwikkelen de spelers ook een beter lichaamsbesef’.

‘Bij de dagbesteding faciliteren de begeleiders de deelnemers. De deelnemers krijgen geen opdrachten maar dragen zelf verantwoordelijkheid. Vrijwel iedereen met een verstandelijke beperking kan aansluiten. Natuurlijk moet een deelnemer wel in een groep kunnen functioneren en het verschil weten tussen fantasie die ze in hun rol vormgeven en de werkelijkheid van het dagelijks leven’.

Marjo vertelt enthousiast over de voorstellingen die afgelopen periode zijn gegeven en de voorstelling die binnenkort op de planken komt. ‘Afgelopen jaren hebben we diverse andere voorstellingen gegeven. We hebben ‘De Bus’ gedaan en ook ‘De Fanfare’. Deze laatste uitvoering hopen we komende zomer tijdens De Parade opnieuw uit te voeren. Wij vinden dat Fenix ook op dit festival thuishoort. Wij willen laten zien dat er op het podium geen verschillen bestaan tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking.’

‘Op dit moment zijn wij druk met de voorstelling ‘Mongens en Jeisjes’. Het verhaal gaat over een kantoor waarbij de baas flexplekken introduceert. Maar de medewerkers willen dat helemaal niet. Ze passen niet in het vakje dat de baas voor hen heeft bedacht. Toch moeten de werknemers zich aanpassen. Komend jaar willen we de voorstelling onder meer op scholen laten zien. Komend jaar gaan we ook het cultureel project met als werktitel ‘Wortels/Thuis’ doen. Het is een buurtproject waarmee we de verschillende groepen in onze wijk dichter bij elkaar willen brengen. We hopen daarmee alle inwoners van de buurt zich thuis te laten voelen.’

‘Hoewel we in de corona-periode stil hebben gestaan, zijn we nu weer met veel energie bezig. Dat lukt nu nog beter dan voor de corona-periode. We zijn er namelijk in geslaagd ons grootste probleem op te lossen. Onze deelnemers kwamen namelijk bijna nooit op tijd. Het vervoer naar de Kunsthut was een ramp. Sommige deelnemers kwamen veel te laat aan en anderen werden aan het eind van de dag te vroeg of te laat opgehaald. Het was elke dag een storende factor waardoor het groepsproces steeds werd verstoord. Om dat probleem op te lossen hebben wij, met hulp van o.a. Fonds 1818, een eigen bus kunnen aanschaffen. Hierdoor zijn wij in staat de dagbesteding op tijd te laten beginnen en de deelnemers op tijd weer naar huis te brengen’.

Marjo zegt tot besluit: ‘Er is nog plek voor enkele deelnemers. Het liefst plaatsen we nog enkele belangstellenden die hun PGB inzetten. Dat voorkomt dat we een deel van het budget moeten overmaken aan een grote zorgaanbieder’.

Kijk voor meer informatie over Fenix op Home < Fenix theatermakers

Contact

Van Diemenstraat 196
2518 VH Den Haag
070 365 52 88
info@voorall.nl

 

Blijf op de hoogte!

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer