Als een verhuurder honden in zijn vakantiewoning verbiedt, geldt dat verbod dan ook voor assistentiehonden? Over deze vraag heeft het College voor de Rechten van de Mens op 29 juni van dit jaar een uitspraak gedaan. De kwestie ging om een opa, die een weekeinde met zijn kinderen en kleinkinderen in een vakantievilla wilde doorbrengen. Een van zijn kleinkinderen had vanwege autisme een assistentiehond en wilde de hond graag tijdens het weekeinde bij zich houden.

Teveel schoonmaakkosten

De verhuurder gaf aan dat honden in zijn vakantiewoning verboden waren. Dit zou leiden tot meer schoonmaakkosten en voor andere huurders van de woning mogelijk kans op allergie.  Ook assistentiehonden vielen onder dat verbod, vond de verhuurder.

De opa legde meerdere kieren uit hoe belangrijk een assistentiehond voor zijn kleindochter was. De verhuurder bleef bij zijn weigering. De opa voelde zich gediscrimineerd en ging naar het College voor de Rechten van de Mens, het orgaan, dat over de vraag of er wegens handicap gediscrimineerd is, oordeelt.

Oordeel College

Het College oordeelde, dat de verhuurder bij de verhuur van zijn woning geen onderscheid mag maken op grond van handicap of chronische ziekte.  De verhuurder dient voor een persoon met een handicap doeltreffende  aanpassingen te doen. Daaronder kan het toelaten van een assistentiehond tot de vakantiewoning vallen. Het College oordeelde ook dat de opa, al was hij niet degene die een assistentiehond meenam toch door het verbod van de verhuurder geraakt kon worden en daarom een beroep op discriminatie wegens handicap kon doen.

De verhuurder heeft, zo oordeelde het College verder, zonder overleg of onderzoek vastgehouden aan haar vaste beleid. De assistentiehond was voor de kleindochter geschikt en noodzakelijk om haar beperkingen te verminderen, vond het College. De assistentiehond was daarmee een doeltreffende aan passing.

Als je iets beweert, moet je het wel hard kunnen maken, valt op te maken uit de uitspraak van het College. Dat heeft de verhuurder niet voor de schoonmaakkosten gedaan. Ook heeft de verhuurder niet duidelijk gemaakt dat het toelaten van de assistentiehond gevaar voor andere huurders van de vakantiewoning zou kunnen opleveren. De verhuurder heeft daarmee gediscrimineerd.

Moeten assistentiehonden altijd worden toegelaten?

Kun je uit deze uitspraak afleiden dat assistentiehonden altijd moeten worden toegelaten? Nee, het hangt af van de omstandigheden. Zo was er een paar jaar geleden een man die een bed reserveerde in een meerpersoonskamer (voor een groep) in een hostel en een dag van tevoren meldde dat hij zijn hulphond wilde meenemen. De medewerker van het hostel vertelde aan de man dat hulphonden alleen op privé-kamers waren toegestaan. De privé-kamers waren allemaal verhuurd waardoor de man niet in het hostel kon overnachten. Hij voelde zich gediscrimineerd en stapte naar het College van de Rechten voor de Mens.

Het College oordeelde dat een aanpassing het toelaten van een hulphond is. Maar binnen een dag aan de andere gasten vragen of zij uit medisch oogpunt bezwaar tegen een hulphond hebben, vond het College te ver gaan. De man werd dus niet in het gelijk gesteld.

Het College laat in het midden of iemand met een hulphond in een meerpersoonskamer (voor mensen die elkaar niet noodzakelijk kennen) de nacht kan doorbrengen. Reden om de persoon met de hulphond in het ongelijk te stellen was dat de man heel laat met zijn wens kwam om met een hulphond in een meerpersoonskamer te willen slapen. Op zo’n korte termijn kon van de hostel eigenaar niet worden verwacht dat de andere gasten werden benaderd met de vraag of ze uit medisch oogpunt bezwaar tegen de aanwezigheid van een hulphond hadden.

Wil je van de hoed en de rand over deze uitspraken weten? Raadpleeg dan onderstaande links:

https://oordelen.mensenrechten.nl/oordeel/2023-73

https://oordelen.mensenrechten.nl/oordeel/2020-105

Marijke Osinga

Contact

Van Diemenstraat 196
2518 VH Den Haag
070 365 52 88
info@voorall.nl

 

Blijf op de hoogte!

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer