Misschien herinner je je nog de scootmobielactie op 7 juli in het stadhuis? Voorall vroeg toen aandacht om het voornemen van de maximumsnelheid van 8 km per uur van tafel te halen. De gemeenteraad nam toen de motie hierover aan, die Lesley Arp van de SP had ingediend. Vrijwel de gehele gemeenteraad vond dat de maximumsnelheid van de scootmobiel niet standaard verlaagd moest worden.

In november 2022 ontving de raad het antwoord op deze motie. Hieruit blijkt dat de gemeente het advies dat Voorall hierover destijds heeft opgesteld volledig heeft overgenomen. In de afdoening van de motie staat:

‘Het voornemen om de maximumsnelheid van scootmobielen te verlagen te herzien en vanaf heden de toewijzing van een 8 of 16 km scootmobiel te baseren op een gesprek met de beoogde gebruiker (conform het advies van Voorall), waarbij de wens op basis van de gebruikersbehoeften zoveel mogelijk wordt gehonoreerd.’

Voorall is ontzettend blij met deze uitkomst. De scootmobiel zorgt ervoor dat mensen zelfstandig kunnen meedoen in de samenleving. Dan is het wel belangrijk dat je door de hele stad kunt rijden en de duinen, strand, bos, theater, zwembad of het ziekenhuis kunt bereiken. Bovendien is dit veiliger op de weg, omdat een scootmobiel die maar 8 km per uur kan, de langzaamste wordt op het fietspad. 

De ongeveer 600 inwoners die het betreft hebben hierover een brief van de gemeente ontvangen. De leveranciers van de hulpmiddelen, Kersten Hulpmiddelen en Medipoint, zijn daarna aan de slag gegaan om de scootmobielen aan te passen waarvan de snelheid al verlaagd was. Medipoint heeft een service ontwikkeld waarbij mensen telefonisch of via internet een afspraak konden maken zodat ze op een zelfgekozen plaats en moment geholpen konden worden. Uiteraard hebben niet alle scootmobielgebruikers hiervan gebruik gemaakt. Sommigen waren tevreden met 8 km per uur of konden de scootmobiel om medische reden niet laten aanpassen. Medipoint heeft in totaal ruim 300 gebruikers geholpen door de scootmobiel weer op de maximale snelheid te zetten. En nog steeds melden zich af en toe gebruikers.

Tijdens de omzetting heeft Medipoint ook direct gecheckt of alles technisch in orde was en ook de banden op de juiste spanning gebracht. Een extra servicebeurt dus. In een aantal gevallen heeft Medipoint huisbezoeken afgelegd voor het omzetten van de snelheid. Wiebe Schipper van Medipoint kijkt met tevredenheid terug op de ‘terugroepactie’.

Wil je het antwoord aan de gemeenteraad op de motie lezen? Klik dan hier

 

Contact

Van Diemenstraat 196
2518 VH Den Haag
070 365 52 88
info@voorall.nl

 

Blijf op de hoogte

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief of nieuwsflits.