Ieder(in), de landelijke belangenorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte, heeft samen met de VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) een brief aan informateur Plasterk gestuurd met een oproep de positie van mensen met een beperking goed te borgen in het nieuwe regeerakkoord. Stichting Voorall is één van de ondertekenaars van de brief. In de brief vallen twee dingen op. De afzenders vragen van het nieuwe kabinet dat zij verder gaat met de oproep die de Tweede Kamer in 2022 heeft gedaan om tot een nationale strategie voor mensen met een beperking te komen. Tevens vragen de opstellers van de brief dat de groep mensen met een beperking of chronische ziekte een specifieke aandachtsgroep in het regeerakkoord wordt. Dit dient de basis te vormen voor het nemen van korte- en lange termijn maatregelen die oplossingen bieden voor de problemen waar de groep al zolang tegenaan loopt. 

Wim Carabain, directeur van Voorall, dé belangenorganisatie voor Hagenaars met een beperking, ondersteunt de oproep van Ieder(in) en VGN van harte. 'Ook in Den Haag ervaren veel mensen met een beperking of chronische aandoening dat de kwaliteit van zorg en leven uit de pas loopt bij mensen zonder beperking of chronische aandoening. Hun kansen op een aangepaste woning, een passende werkplek en het op gelijkwaardige wijze meedoen in de samenleving staat al vele jaren onder druk. Er is daarom grote urgentie om de ontstane tweedeling vanuit de rijksoverheid met verbindende en vertrouwenwekkende stappen aan te pakken.'

Lees ook het bericht en de brief van Ieder(in) hierover: Zorg- en cliëntenorganisaties: ‘Mensen met een beperking verdienen plek in regeerakkoord’ - Iederin

Contact

Van Diemenstraat 196
2518 VH Den Haag
070 365 52 88
info@voorall.nl

 

Blijf op de hoogte!

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer