PEP DT

Afgelopen woensdag op Internationale Complimentendag heeft Stichting Voorall een pluim uitgereikt aan PEP om de organisatie te complimenteren met hoe ze te werk zijn gegaan met digitale toegankelijkheid.

Naast fysieke en sociale toegankelijkheid adviseert stichting Voorall ook Haagse organisaties in digitale toegankelijkheid. Door een gebruikerstest met ervaringsdeskundigen met een beperking geeft Voorall concrete adviespunten om de website toegankelijker te maken. Ervaringsdeskundigen die niet aangeboren hersenletsel (NAH) hebben, blind zijn of een motorische beperking hebben, gaan zoekopdrachten uitvoeren op de website waarbij ze letten op taalgebruik, lettergrootte, kleurcontrast, navigatie etc.

Voorall heeft in de afgelopen jaren veel samengewerkt met PEP om hun digitale toegankelijkheid te verbeteren. PEP heeft de ervaringsdeskundigen en de adviseur Digitale Toegankelijkheid van Voorall al vroeg betrokken bij het ontwikkelingsproces van de nieuw te bouwen website van PEP. Hierdoor kwam PEP niet snel voor verassingen te staan met betrekking tot de digitale toegankelijkheid en konden eventuele problemen in kleurcontrast, lettergrootte of navigatie snel verholpen worden. Jacqueline Brouwer, communicatieadviseur bij PEP, zegt hier het volgende over: “We hebben in het gehele proces van de ontwikkeling van de nieuwe website toegankelijkheid proberen mee te nemen door te kijken naar lettergrootte, kleurcontrast, taalgebruik, hyperlinks etc. Al in het begin van het proces hebben we Voorall betrokken bij de ontwikkeling om zo al vooraf advies te krijgen over waar we op moeten letten met betrekking tot digitale toegankelijkheid. Tijdens de ontwikkeling heeft Voorall meerdere keren met ervaringsdeskundigen met een beperking gekeken naar de website."

PEP Den Haag is een organisatie die door middel van trainingen, netwerken, ondersteuning in subsidies etc. Haagse vrijwilligersorganisaties ondersteunt in alle mogelijke facetten, zoals vrijwilligersmanagement, professionalisering en financiën. Om zoveel mogelijk vrijwilligersorganisaties te kunnen helpen en met elkaar te kunnen verbinden, is het van groot belang voor PEP dat zij ook toegankelijk zijn voor iedereen. Gert-Jan Aleman, directeur van PEP, zegt hier het volgende over: “Bij PEP gebruiken we de slogan: ‘We gaan voor een stad waarin iedereen mee mag en kan doen’. We proberen vanuit PEP dan ook elke organisatie of elke vrijwilliger, hoe klein dan ook, te helpen. Als je iedereen in Den Haag wilt helpen, betekent het ook dat je zoveel mogelijk rekening moet houden met iedereen. Daarom proberen we in al onze werkzaamheden zo toegankelijk mogelijk te zijn. Dat betekent dat we proberen om een laagdrempelig taalniveau te gebruiken, ons kantoor toegankelijk te maken voor mensen met een beperking en dus ook digitaal zo toegankelijk mogelijk te zijn. Zo hebben we in ons kantoor een gehandicaptentoilet en een lift. Daarnaast proberen we organisaties ook te adviseren op het gebied van toegankelijkheid. Hierbij kijken we bijvoorbeeld in hoeverre een organisatie rekening houdt met diversiteit en inclusie. Zo proberen we organisaties met een vrijwilligerstekort te koppelen aan anderstaligen die vrijwilligerswerk willen doen via Volunteer The Hague."

“Het is belangrijk dat we toegankelijkheid altijd in ons achterhoofd hebben in al onze werkzaamheden bij PEP. Als we dus bepaalde zaken anders gaan aanpakken, bijvoorbeeld aanpassingen op de website of veranderingen in ons advies, moeten we gelijk kijken of daarbij de toegankelijkheid zoveel mogelijk gewaarborgd kan worden. Zo hebben we de afgelopen twee jaar redelijk wat nieuwe adviseurs aangenomen die allemaal vanuit hun passie en gedrevenheid te werk gaan. Dit betekent wel dat we hun in het begin bewust moesten maken van het belang van toegankelijkheid door bijvoorbeeld teksten of adviezen in B1 taalniveau te schrijven.”

Het volledig toegankelijk maken van een website is een proces van de lange adem. Er zijn veel eisen waar een website aan moet voldoen om formeel volledig digitaal toegankelijk te zijn. Ook PEP zal in de komende tijd in samenwerking met Voorall kijken aan welke factoren nog gewerkt moet worden om weer een stap verder te komen in digitale toegankelijkheid. “We hebben op onze website ruim 2000 unieke bezoekers per maand. We willen graag dat al deze bezoekers de informatie die erop staat, kunnen begrijpen. Daarom is het van belang dat de website digitaal toegankelijk is voor zoveel mogelijk mensen. De wens is dan ook om uiteindelijk een volledig toegankelijke website te hebben waarbij we voldoen aan alle eisen.”, zegt Gert-Jan Aleman.

Organisaties kunnen al snel stappen zetten in digitale toegankelijkheid. Factoren als lettergrootte, alternatieve teksten voor afbeeldingen, contactgegevens en kleurcontrast kunnen relatief makkelijk aangepast worden waardoor een eerste stap in een toegankelijke website is gezet. Stichting Voorall kan elke Haagse maatschappelijke organisatie kosteloos adviseren in digitale toegankelijkheid. Interesse? Bekijk ons aanbod: https://voorall.nl/activiteiten-voorall-start/advies-digitale-toegankelijkheid/advies-digitale-toegankelijkheid

Contact

Van Diemenstraat 196
2518 VH Den Haag
070 365 52 88
info@voorall.nl

 

Blijf op de hoogte!

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer