Voorall heeft onlangs het advies ‘Quickscan toegankelijke entree stembureaus’ verstuurd naar burgemeester Van Zanen. Op dit moment worden tijdens verkiezingen diverse stemlocaties met tijdelijke middelen toegankelijk gemaakt. Omdat het hier gebouwen met maatschappelijk nut betreft, maakt Voorall zich sterk om in plaats van te werken met tijdelijke voorzieningen op de verkiezingsdag, uit te gaan van vaste, duurzame oplossingen die het gehele jaar de toegankelijkheid verbeteren. Daarbij gaat het met name om de locaties, waar met kleine, goedkope ingrepen aan de entree een forse verbetering van de toegankelijkheid mogelijk is voor de dagelijkse gebruikers. Te denken valt aan zaken als het wegnemen van drempels door het ophogen met zand van aansluitend straatwerk.
Voorall heeft het initiatief genomen om een quickscan te doen om de eenvoudigst aan te passen locaties te inventariseren. Uit de quickscan wordt duidelijk dat ongeveer de helft van de entrees van de stembureaus waar tijdelijke opritten gebruikt worden bij verkiezingsdagen technisch gezien op relatief eenvoudige manier is aan te passen. Bij 12% van de locaties is het aanpassen van de entree meer ingrijpend en bij 13% zeer ingrijpend.

Voorall adviseert daarom om binnen de gemeente een coördinerend persoon aan te wijzen die als taak heeft de entrees te laten wijzigen van zoveel mogelijk gebouwen die aangemerkt zijn als ‘eenvoudig aan te passen’. Op deze manier kan een substantieel deel van de entree van de stembureaus waar nu nog een tijdelijke oprit geplaatst wordt, toegankelijk gemaakt worden. Dit is niet alleen belangrijk voor de verkiezingen, maar maakt locaties met een maatschappelijke betekenis het hele jaar door toegankelijker voor mensen die gebruik maken van een rolstoel, scootmobiel of rollator.
Aanpassing van de entree van de gebouwen die relatief eenvoudig gerealiseerd kunnen worden, ziet Voorall als een goede eerste stap. Wij adviseren om daarna de entrees van een volgende categorie gebouwen aan te passen, zodat geleidelijk toegewerkt wordt naar het toegankelijk maken van het grootste deel van de gebouwen van maatschappelijk nut in Den Haag.

Geïnteresseerd in het advies? Klik dan hier.

 

Contact

Van Diemenstraat 196
2518 VH Den Haag
070 365 52 88
info@voorall.nl

 

Blijf op de hoogte!

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer