Op 19 april organiseerde Voorall samen met Koninklijke Visio en de gemeente Den Haag een test om te onderzoeken of er een ander type geleidelijn kan worden gebruikt in de stemlokalen met extra hulpmiddelen voor mensen met een visuele beperking. Aanleiding hiervoor was dat ervaringsdeskundigen meldden dat de huidige geleidelijnen niet voldoen voor mensen die (bijna) niets zien. Voor hen is het belangrijk dat de lijn beter voelbaar is.

Tijdens de test werden vier proefopstellingen uitgeprobeerd door een aantal mensen die minder dan 5% zicht hebben. Gedurende de test is daar op verzoek van een van de testers een vijfde proefopstelling aan toegevoegd. We konden met elkaar concluderen dat de tijdelijke geleidelijn die te koop is het beste uit de bus komt. Omdat de geleidelijnen in Den Haag worden gebruikt in acht stembureaus is de aanschaf daarvan echter te duur. Als alternatief bleek het mogelijk te zijn om zelf geleidelijnen samen te stellen van minder kostbaar materiaal. Hierbij kwam één van de geteste varianten als duidelijke voorkeur naar boven.

Deze variant zal tijdens de Europese Verkiezingen gebruikt worden om te kiezer met een visuele beperking te ondersteunen bij het zo zelfstandig mogelijk uitbrengen van zijn of haar stem.

 

Contact

Van Diemenstraat 196
2518 VH Den Haag
070 365 52 88
info@voorall.nl

 

Blijf op de hoogte!

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer