Op woensdag 22 november 2023 vonden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. In maart testte Voorall bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het waterschap al de acht VIBES-stembureaus. Dit zijn stembureaus met extra voorzieningen voor mensen met een visuele beperking. In elk stadsdeel is hiervoor een stembureau ingericht. Maar niet elke locatie is geschikt voor mensen die niet (goed) kunnen zien. Zo is bijvoorbeeld de bereikbaarheid met het openbaar vervoer belangrijk. Ook moet de ingang van het gebouw gemakkelijk te vinden zijn, het liefst met een deur die automatisch opengaat. In het gebouw moet iemand gemakkelijk de weg kunnen vinden. Op de verkiezingsdag ligt er daarom een tijdelijke blindengeleidelijn in het gebouw om de blinde kiezer te helpen de route te vinden.

Bij de verkiezing voor de Tweede Kamer heeft de gemeente drie VIBES-stembureaus verandert ten opzichte van de verkiezingen in maart.  Voorall heeft deze drie locaties getest samen met ervaringsdeskundige kiezers. Het streven is om uiteindelijk te komen tot acht locaties die geschikt zijn om te dienen als VIBES-stembureau.

De uitkomsten van de test zijn verstuurd in een advies naar de burgemeester, die verantwoordelijk is voor de verkiezingen. Uit de test kwam naar voren dat twee van de drie locaties geschikt waren als VIBES-stembureau. Dat betekent dat volgens ons zes van de acht locaties nu geschikt zijn als stembureau met extra voorzieningen voor mensen met een visuele beperking.

Daarnaast hebben we in het advies aandacht gevraagd voor gelijktijdige informatievoorziening. De reden hiervoor was dat de filmpjes voor mensen met een auditieve beperking met Nederlandse gebarentaal, gesproken tekst en ondertiteling pas een dag voor de verkiezingen online stonden. Deze filmpjes worden ook veel bekeken door mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen en bedienen daardoor een veel grotere groep mensen. In de filmpjes wordt uitgelegd hoe het stemmen in zijn werk gaat en hoe je kunt stemmen met een volmacht. Voorall pleit ervoor dat de filmpjes online staan op het moment dat kiezers de stempas thuis ontvangen.

Wil je het advies lezen? Klik dan hier

 

Contact

Van Diemenstraat 196
2518 VH Den Haag
070 365 52 88
info@voorall.nl

 

Blijf op de hoogte!

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer