Voorall is 1 februari warm welkom geheten bij politiebureau Segbroek voor een voorlichting door zowel politie als handhaving. Veel ervaringsdeskundigen hadden interesse. De politie was betrokken, open en goed voorbereid. Onderwerpen zoals fraude, toegankelijkheid van de politie en bereikbaarheid van de straten zijn ter tafel gekomen. We delen hieronder de belangrijkste informatie van deze middag graag met je.

IMG 20240201 WA0001

Ga altijd uit van je onderbuikgevoel!
Belangrijkste tip vanuit de politie is dat je onderbuikgevoel het meestal goed heeft. Voelt het niet goed, handel er dan naar.

Voorbeeld 1: Wil je gaan pinnen maar heb je het gevoel dat iemand meekijkt, ga wat later pinnen of op een andere locatie.
Voorbeeld 2: Belt iemand aan en verwacht je niemand? Vraag met een dichte deur wie het is. Vertrouw je het niet, je hoeft niet open te doen!

Waar melden?
Spoed: 112 of 112 app: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alarmnummer-112/vraag-en-antwoord/112-bellen-doven-slechthorenden
Geen spoed wel politie, informatie of aangifte: 0900-8844
Melding openbare ruimte: https://www.buitenbeter.nl/ of bellen met 14070 (zoals melding van slechte verlichting of losse stoeptegels)
Fraude meldingen: Meld fraude - Veilig Bankieren

Liever iemand spreken van de politie? Dan ben je altijd welkom op het politiekantoor. Let op niet alle kantoren zijn dag en nacht open. De kantoren die niet open zijn hebben voor nood altijd wel een spreekknop bij de voordeur, waardoor altijd iemand je te woord kan staan.

Wees alert met je buren en omgeving
Houd je buren, gemeente en politie scherp d.m.v. de buurtapp Hoplr https://www.hoplr.com/stad/den%20haag. Hoplr is in 80 wijken actief en is alleen met postcode in te loggen voor de eigen wijk.

Kan 's nachts de sirene niet uit?
Dat er altijd met blauw zwaailicht en sirene (wat naar kan zijn voor mensen die snel overprikkeld raken) wordt gereden ligt in het feit dat de politie zonder het voeren van geluidsignalen niet verzekerd is. Dus tussentijds het geluid afzetten, is in de regel geen optie.

Waar moet het plaatsen van steigers aan voldoen?
Als een steiger voor korter dan 9 weken geplaatst is en zich houdt aan de voorwaarden zoals hieronder staat beschreven dan valt deze niet in overtreding en zou het geen hinder moeten leveren aan de omgeving:

- Op het trottoir blijft een obstakelvrije doorgang van minimaal 1,50 m beschikbaar.
- Het voorwerp wordt niet geplaatst rondom brandkranen, lichtmasten, verkeerspalen of ander straatmeubilair.
- Het voorwerp wordt niet geplaatst op een parkeerplaats voor speciale doeleinden zoals een taxistandplaats, gehandicaptenparkeerplaats of laad- en losplaats.
- Het voorwerp wordt zo geplaatst dat de rijbaan als bedoeld in artikel 1 van het Reglement verkeersborden en verkeerstekens 1990 het fietspad of fiets/bromfietspad, niet geheel of gedeeltelijk wordt geblokkeerd en omliggende gebouwen dienen direct bereikbaar te blijven voor het materieel van hulpdiensten, vuilniswagen en leveranciers.

Mocht het zo zijn dat de steigerbouwer een van deze voorwaarden overtreedt of niet na kan leven dan moet er hiervoor een vergunning aangevraagd worden. Deze wordt beoordeeld door medewerkers van de afdeling wegbeheer van de gemeente Den Haag en hierbij wordt besloten of wel of niet een vergunning wordt verleend.

Beste advies hiervoor is om de steigers die gevaarlijk of hinderlijk staan te melden bij de gemeente, zo kan er op locatie na gegaan worden wat de situatie is en gecontroleerd worden of de steiger in overtreding is. Als dat het geval is kan de handhaving deze in behandeling nemen om te verwijderen. En als er een vergunning voor is verleend kan de melder een terugkoppeling krijgen met de duur van het innemen van de openbare weg en zo is rekening te houden met de mogelijke hinder.

 

 

Contact

Van Diemenstraat 196
2518 VH Den Haag
070 365 52 88
info@voorall.nl

 

Blijf op de hoogte!

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer