Op 13 december ontving Anne Mulder, wethouder Mobiliteit en Buitenruimte, het Voorall advies ´Handboek Openbare Ruimte´ uit handen van Fred Blankespoor en Margreet Roemeling.

De gemeente Den Haag heeft een eigen Handboek Openbare Ruimte. Hierin staan de richtlijnen voor het ontwerp, de uitvoering en het beheer van de inrichting van de Haagse openbare ruimte. Voorall ziet dat er bij de inrichting van de straten en pleinen rekening wordt gehouden met gebruikers met een beperking, maar vindt ook dat op een aantal vlakken verbetering noodzakelijk is. Om ervoor te zorgen dat iedereen, dus ook Hagenaars met een beperking, zelfstandig en op gelijkwaardige wijze gebruik kan maken van deze openbare ruimte is het nodig om integrale toegankelijkheid op te nemen in het beleid en in de richtlijnen van de gemeente Den Haag.

Binnen de projectgroep Verkeer en Openbare Ruimte van Voorall is daarom het initiatief genomen om de huidige richtlijnen in het Handboek tegen het licht te houden en te onderzoeken of deze voldoende bijdragen aan integrale toegankelijkheid. Een belangrijke rol hierin was weggelegd voor Fred Blankespoor, de voorzitter van de projectgroep. Fred heeft de inventarisatie vervolgens besproken in de projectgroep. Daar zijn nog een aantal suggesties en aanvullingen gedaan. Ook hebben we een paar specifieke vragen gesteld aan ervaringsdeskundigen om goed zicht te krijgen op wat zij belangrijk vinden. Zo hebben we aan mensen met een geleidehond de vraag gesteld wat zij belangrijk vinden bij losloopgebieden voor geleidehonden. Daarnaast zijn we in gesprek gegaan met Koninklijke Visio, om een aantal richtlijnen voor mensen met een visuele beperking, af te stemmen. Uiteindelijk hebben we alles gebundeld in het advies.

Het advies start met een aantal ontwerpprincipes:

  • Zorg voor logische en obstakelvrije looplijnen en een rechte oversteek.
  • Pas bij het plaatsen van straatmeubilair zonering toe.
  • Laat micromobiliteit (deelfietsen, -scooters, -bakfietsen e.d.) parkeren binnen parkeerzones.
  • Zorg ervoor dat paden voor fietsers en voetgangers van elkaar gescheiden zijn en dat verkeersstromen zoveel mogelijk parallel lopen in plaats van kruisend.
  • Zorg ervoor dat voetgangers kunnen zien en voelen wanneer ze op het rijgedeelte terechtkomen door gebruik van kleurcontrast, verschil in textuur en hoogteverschillen.
  • Maak gebruik van natuurlijke gidslijnen voor de oriëntatie van blinden en slechtzienden.
  • Regel laden en lossen via de achterkant van de winkels. Zorgvuldig gekozen plaatsing van straatmeubilair voorkomt dat op de comfortzone wordt geladen of gelost.

Daarna geven we in het advies een overzicht van aandachtspunten die volgens Voorall opgenomen dienen te worden in het Handboek, om integrale toegankelijkheid van de openbare ruimte te waarborgen. Voorall ziet ook bij de gemeente veel aandacht voor de toegankelijkheid en verwacht dat dit advies een belangrijke bijdrage levert om vanaf het begin van het ontwerpproces rekening te houden met Hagenaars met een beperking.

Klik hier voor het hele advies

 

Contact

Van Diemenstraat 196
2518 VH Den Haag
070 365 52 88
info@voorall.nl

 

Blijf op de hoogte!

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer