Mensen met niet– aangeboren hersenletsel kunnen op een duidelijke en eenvoudige manier in lekentaal aan verschillende doelgroepen (familie, naasten, professionals) uitleggen wat hun niet direct zichtbare beperkingen in de praktijk inhouden, aan de hand van een geschreven NAH Paspoort folder en een pasje.

Vormgeving van het NAH Paspoort

Het NAH Paspoort bestaat uit twee documenten:

  1. Allereerst een papieren folder, waarin de NAH client zijn onzichtbare beperkingen beschrijft, de verandering die het letsel in zijn of haar persoonlijke leven betekent en de praktische zaken die er nu wel en niet nodig zijn om een volwaardig leven te kunnen leiden. Deze persoonlijke uitlegfolder is bedoeld voor naasten, familie of wie hij of zij dit mee wil delen
  2. Daarnaast een geplastificeerd pasje waarop een Quick scan, waar in één oogopslag de belangrijkste beperkingen, de do’s en dont’s te zien zijn. Dit kan gebruikt worden in bijvoorbeeld restaurants, winkels of bij medisch personeel

Wat is de werkwijze?

Je wordt geïnterviewd door, bij voorkeur, twee NAH paspoortcoaches. Dit zijn NAH medewerkers en/of NAH ervaringsdeskundigen, die een speciaal hiervoor ontwikkelde NAH paspoortcoach training hebben gevolgd. Zij gaan je helpen om in jouw eigen woorden je onzichtbare beperkingen op papier te krijgen. Hoe je hier mee omgaat en wat het in jouw leven behelst. Hier structuur in aan te brengen en een helder begrijpelijk verhaal te creëren. Hoeveel tijd er nodig is voor één of meerder interviews en waar die plaatvinden (bij jou thuis of elders) zal altijd in overleg afgesproken worden.

Er zijn geen kosten aan verbonden. Het NAH paspoort is gratis

Voorbeeld NAH Uitlegboekje Pas Belinda
          NAH Uitlegboekje                                 NAH Pas

 

 


 

De NAH paspoortcoach training

NAH medewerkers in de zorg en NAH ervaringsdeskundigen die het leuk vinden om mensen met NAH zo’n paspoort te maken. De training is bedoeld om hen tools in handen te geven waarmee ze cliënten één op één kunnen helpen in het zichtbaar maken van hun (niet zichtbare) beperkingen.

De zoektocht aan te gaan en daar de juiste woorden aan te gaan geven. En zo een NAH Paspoort te creëren waarmee de cliënt zijn onzichtbare beperkingen in (eigen) lekentaal kan presenteren en communiceren naar zijn of haar naaste omgeving, medische zorgverleners en eventuele begeleiders. Ook om helder te krijgen wat zij wel en niet nodig hebben. Buiten dat mensen d.m.v. zo’n NAH paspoort hun onzichtbare beperkingen kunnen beschrijven en uitleggen aan hun naasten en zo meer begrip kunnen bewerkstelligen, kan het ook hun eventuele behoefte aan begeleiding goed zichtbaar maken en personaliseren. Ieder persoon, hersenletsel en behoeftes zijn uniek en voor een ieder anders. Het doel is om de persoon een stem te helpen geven om de vaak niet zichtbare beperkingen helder over het voetlicht te kunnen brengen. Om hiermee meer begrip te creëren.

De training zelf

De training bestaat uit twee dagdelen van 3 uur. Waarna een praktijk oefening volgt. De samenstelling is idealiter drie NAH begeleiders en drie NAH ervaringsdeskundigen. Deze laatsten zullen aan het eind van de gehele training zelf ook een NAH paspoort krijgen. Hij wordt gegeven door Evelien Vonk, NAH begeleidster en trainster van Middin en Raymond van Soldt, projectleider “het onzichtbare zichtbaar’ en ex-NAH begeleider bij Middin.

De training wordt gratis aangeboden

 

 
                Evelien Vonk                                            Raymond van Soldt
                  Trainster                                                   Projectleider

 

 


 

Het persoonlijke verhaal van Raymond van Soldt, projectleider

Zelf ben ik al mijn hele leven slechtziend. Daar valt goed mee te leven. Wel is het zo dat mensen het vaak niet aan mij opmerken dat ik een beperking heb. Ik vond het vaak moeilijk mensen uit te leggen wat mijn slechtziendheid precies bezield, in de praktijk betekent en belangrijker, wat het voor mijzelf betekent en inhoudt.

Ik zie niet wat ik niet zie!

Tijdens mijn revalidatie bij Koninklijke Visio het Loo Erf in Apeldoorn heb ik een training Communicatie Presentatie Handicap (CPH) gevolgd. Hiermee leerde ik inzien en communiceren wat mijn slechtziendheid in de praktijk behelsde. Bijvoorbeeld mijn gezichtsscherpte was op dat moment rond de 10 %. Dat kreeg ik te horen van de optometrist. Maar wat betekent dat? Ik leerde in deze CPH training dit uit te leggen, dat als een goedziende persoon 10 meter van een poster vandaan stond en een tekst daarop nog kon lezen, ik ongeveer hetzelfde zag vanaf 1 meter. Daar kon ik wat mee! Dat maakte het een stuk praktisch inzichtelijker om aan mijn naasten en omgeving uit te leggen en hen mee te geven. Ook bijvoorbeeld om te omschrijven wat ik precies wel en niet zie als ik 1,5 meter tegenover je zit? En door dat duidelijk en bondig in de vorm van een visueel paspoort op papier te zetten. Het gaf mijzelf ook inzicht in hoe mijn slechtziendheid maatschappelijke, maar ook emotionele impact had. Ook kreeg ik helder aan te geven aan de buitenwereld wat ik wel, maar ook zeker wat ik niet nodig heb aan hulp.

Nu heb ik een 12 jarige loopbaan achter de rug in de gezondheidszorg bij Middin als begeleider van mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). Opgeklommen van begeleider niveau 3 naar niveau 5. Bij veel van de mensen met opgelopen NAH herkende ik het gevecht en het omgaan met juist de onzichtbare beperkingen waar ze tegenaan lopen. Het uitleggen ervan naar anderen, maar vaak ook het eigen inzicht en de struggle daarmee. Bij de Denktank Hersenletsel, een lotgenotengroep in Den Haag ben ik werkzaam als vertegenwoordiger van stichting Voorall. In die hoedanigheid heb ik dit als gespreksthema ingebracht: ‘Hoe maak je het onzichtbare zichtbaar.’ Dit werden intense, soms emotionele sessies met vooral veel herkenning door de deelnemers. Neem als voorbeeld een zeer veel voorkomende klacht na hersenletsel: ‘overprikkeling’. Een zeer veel gebezigde term. Maar wat betekent dat…? Ieder mens, ieder hersenletsel is uniek. Dus het doel is om helder te krijgen wat overprikkeling voor die ene cliënt inhoudt en in de praktijk betekent. Dus weg van de medische termen uit het neuropsychologisch onderzoek (NPO) en concreet benoemen wat de impact op het dagelijkse leven is.

Vanuit de overtuiging dat een ‘communicatie en presentatie training’ ook van meerwaarde kan zijn voor mensen met NAH is bij mij het idee ontstaan een training voor NAH Paspoortcoaches te ontwikkelen. Opdat begeleiders, dan wel ervaringsdeskundige vrijwilligers een leidraad in handen krijgen waarmee ze cliënten één op één kunnen helpen in het letterlijk zichtbaar maken van hun beperkingen. De zoektocht aan te gaan en daar de juiste woorden aan te gaan geven. En zo een NAH Paspoor te creëren. De grote impact en openbaring die de door mijzelf gevolgde training heeft gehad zou ik graag willen doorgeven aan anderen met een onzichtbare beperking.

Ontwikkeling project ‘Het onzichtbare zichtbaar’

Met dit plan ben ik bij stichting Voorall in maart 2023 naar binnen gestapt. Daar vond ik het enthousiasme dat ik zocht. Zij hebben mij bijgestaan dit hele project vorm te geven en het van A tot Z begeleid en ondersteunt.  En het mes snijdt aan 2 kanten: mensen met NAH waren nog ondervertegenwoordigd bij Voorall. Nu komen ze als NAH paspoortcoaches als vrijwilligers binnen.

Ook hebben we het hele project op papier uitgewerkt. Een stappenplan, tijdschema, kostenberekening, onderzoeken en samenwerkingen ontwikkeld. Het hele plan ingezonden voor de 070 Onbeperkt prijs en daarmee de eerste prijs voor 2023 gewonnen! Middin bereidt gevonden mee te denken en te investeren. Zij leveren de eerste NAH paspoortcoach trainster. Samen met Miranda Vogel van Pinio Sabio hebben we de training voor NAH paspoortcoaches ontwikkeld. Stichting Voorall en Fonds 1818 hebben financieel geholpen. In december zijn de eerste coaches, bestaande uit drie NAH medewerkers van Middin en drie NAH ervaringsdeskundigen getraind (twee deelnemers van de Denktank Hersenletsel en een NAH ambassadrice van Hersenletsel.nl. En in januari ’24 zijn de eerste interviews gestart voor het vervaardigen van de allereerste drie NAH paspoorten!

Voor 2024 staan er binnen Middin 10 trainingen gepland waarbij we dus 60 coaches zullen opleiden. En zij gaan vervolgens aan de slag, om met mensen met NAH die dat willen, paspoorten te maken. De NAH ervaringsdeskundigen die na de training NAH paspoorten gaan maken, kunnen zich inschrijven bij Voorall als vrijwilliger.

 

Contact

Raymond van Soldt
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06 24782271

 

Downloads

Flyer NAH Deelnemer
Flyer NAH Coach
Voorbeeld NAH Pas
Voorbeeld NAH Uitlegboekje

 

 

 

 

 

 

Contact

Van Diemenstraat 196
2518 VH Den Haag
070 365 52 88
info@voorall.nl

 

Blijf op de hoogte!

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer