Als vrijwilliger én als betaald medewerker krijg je bij Voorall alle kans om je talenten en interesses te ontwikkelen. Of je nu een beperking hebt of niet: jij kunt een belangrijke bijdrage leveren aan een stad waarin mensen mét en zonder beperking welkom zijn. 

 

Vrijwilligersvacature: lid voor de Raad van Toezicht

Voorall is een stichting gericht op het behartigen van de belangen van Hagenaars met een beperking. Voorall brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan de gemeente en andere organisaties om inclusie en toegankelijkheid te bevorderen. Daarnaast organiseert Voorall talrijke activiteiten om het belang van inclusie en toegankelijkheid bij bestuurders, beleidsmakers en inwoners van Den Haag op het netvlies te krijgen en te houden. De subsidie bedraagt circa 600 duizend per jaar.

Voorall heeft een directeur-bestuurder en acht medewerkers, die samen met circa honderd vrijwilligers op een slagvaardige manier vele tientallen activiteiten en projecten per jaar uitvoeren. Verdere informatie is te vinden op website (www.voorall.nl)

Raad van Toezicht

De werkzaamheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in een Governancecode die specifiek is opgesteld voor Voorall. Omdat Voorall een kleine organisatie is, ligt het accent bij de Raad van Toezicht op de klankbordfunctie: met raad en daad bijstaan van de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, waaronder een voorzitter. Een benoeming geldt voor vier jaar en kan eenmalig worden verlengd.

Profiel

De Raad van Toezicht hecht eraan dat de samenstelling van de Raad een goede afspiegeling is van de Haagse bevolking én de doelgroep van Voorall goed representeert. Daarnaast streeft de RvT naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen en een goede leeftijdsverdeling.

De leden van de Raad van Toezicht beschikken over een aantal deskundigheden:

 • Generalistisch en strategisch denkvermogen, onafhankelijke, kritische instelling;
 • Interesse voor of ervaring met de rol van toezichthouder;
 • Affiniteit met de doelstelling van Voorall en met de doelgroep;
 • Beschikken over een voor Voorall relevant (Haags) netwerk;
 • Belangstelling voor of beschikken over kennis om financiële documenten te beoordelen;
 • Deskundigheid op het terrein van beleid voor mensen met een beperking zoals toegankelijkheid en/of inclusie, welzijn, zorg, onderwijs, werk of wonen;
 • Affiniteit met of deskundigheid op het gebied van bestuurlijke en politieke verhoudingen en processen;

Ter versterking van het team herkent de ideale kandidaat zich goed in bovenstaande opsomming van deskundigheden.

Taakverdeling binnen de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht kent, met uitzondering van de rol van voorzitter, geen vaste functieverdeling. Wel hebben de leden specifieke aandachtsgebieden, zoals financiën en HRM. Het voornemen is rond de zomer van 2023 de rolverdeling binnen de Raad opnieuw te bespreken.

Overig

De Raad van Toezicht vergadert circa vijf keer per jaar in het kantoor van Voorall. De directeur-bestuurder woont de vergaderingen bij en bereidt deze in overleg met de voorzitter voor. De leden krijgen geen vergoeding voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht. Wel kunnen de reiskosten worden gedeclareerd.

Meer weten of solliciteren

Solliciteren kan tot uiterlijk 1 februari 2023. De sollicitatiebrief en het cv kunnen gemaild worden naar wimcarabain@voorall.nl. Gesprekken met geselecteerde kandidaten vinden plaats in de avonduren. Wil je meer weten over de vacature, neem dan contact op met Karol Henke. Hij is bereikbaar op 06 3495 4286.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 


 

Vrijwilligersvacature: Voorzitter Projectgroep Toegankelijke Openbare Gebouwen (0,1 fte/4 uur per week)

Deze projectgroep houdt zich bezig met knelpunten die belemmeren dat mensen met een beperking, net als ieder ander, zelfstandig openbare gebouwen kunnen gebruiken. De projectgroep signaleert, adviseert -onder andere aan de gemeente Den Haag- en stelt richtlijnen op. In de projectgroep zitten zowel Hagenaars met een beperking als leden met specifieke kennis op dit terrein, evenals een medewerker van de gemeente Den Haag. Wij hebben verder een toegankelijkheidsadviseur in dienst, die als architect gespecialiseerd is in toegankelijkheid. Ook hij maakt deel uit van de projectgroep. De projectgroep komt elke 2 maanden bijeen.


Belangrijke input wordt geleverd door de TestTeams van Voorall, die in kaart brengen of stadsdeelkantoren, servicepunten, musea en andere locaties zijn toegerust op mensen met een beperking. Een bezoek aan zo'n gebouw levert praktische aanbevelingen op die de toegankelijkheid ten goede komen. 


De rol als voorzitter biedt een prachtige positie is om met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties in contact te komen, bij organisaties in de keuken te kijken en organisaties te adviseren over toegankelijkheidsvraagstukken. De functie biedt je bovendien de kans in korte tijd uit te groeien tot een deskundige en gezaghebbende adviseur op het terrein van toegankelijkheidsvraagstukken.

Taakbeschrijving
De voorzitter van de projectgroep zit de vergaderingen voor, gaat in gesprek met beheerders of eigenaren van gebouwen bij gesignaleerde knelpunten, monitort de voortgang van aanpassingen van gebouwen nadat er advies is uitgebracht en coördineert de werkzaamheden van de projectgroep. Ook schrijf je in samenwerking met de toegankelijkheidsadviseur adviezen en richtlijnen die ertoe bijdragen dat publieke gebouwen toegankelijk ontworpen dan wel aangepast worden. Samen met de voorzitters van de projectgroep ‘Verkeer en Openbare Ruimte’ en de projectgroep ‘Toegankelijk Openbaar Vervoer’ en de toegankelijkheidsadviseur vorm je het hart van het toegankelijkheidsbeleid van Voorall. Je valt daarbij onder de verantwoordelijkheid van de projectcoördinator van Voorall, met wie je nauw samenwerkt. 
Het gaat om een functie van een dagdeel per week, maar de functie biedt ook talrijke kansen om meer dan 4 uur actief te zijn.

Profiel

 • U heeft kennis van gebouwen en techniek
 • U heeft overtuigingskracht en bent vindingrijk
 • U kunt goed samenwerken
 • U bent circa 4 uur per week beschikbaar
 • U bent geduldig en weet dat de weg naar toegankelijkheid tijd vraagt.
 • Wat bieden wij u?
 • De mogelijkheid om uw kennis en vaardigheden in te zetten ter verbetering van de  toegankelijkheid van Den Haag voor mensen met een beperking en zo een bijdrage te leveren aan de zelfstandigheid en vrijheid voor Hagenaars met een beperking. 
 • Een gemotiveerd en enthousiast team om mee samen te werken.
 • De mogelijkheid gebruik te maken van de kantoorfaciliteiten van Voorall en secretariële ondersteuning. 
 • Elk half jaar een vrijwilligersbijeenkomst voor alle vrijwilligers van Voorall waar we elkaar kunnen ontmoeten en waar wij u kunnen bedanken voor uw inzet.
 • Deelname aan de webwinkel van de gemeente Den Haag voor Haagse vrijwilligers met daarin producten, cursussen, trainingen en uitstapjes. Per kalenderjaar ontvangt u 2 credits, die u hier vrij kunt besteden. 
 • Gemaakte onkosten worden vanzelfsprekend vergoed.

Geïnteresseerd?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margreet Roemeling, projectcoördinator, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch 070 365 52 88.

 


 

Vrijwilligersvacature: Testers Toegankelijkheid (2 uur per week)

Voor Hagenaars met een beperking is het belangrijk dat gebouwen toegankelijk zijn. Om een nog completer beeld te krijgen van hoe het met de toegankelijkheid in Den Haag is gesteld, is Voorall op zoek naar testers (met én zonder beperking) om in koppels locaties te testen. De informatie wordt gebruikt voor de website en app 'Ongehinderd' waarmee mensen met een beperking eenvoudig kunnen zien hoe het met de toegankelijkheid van gebouwen is gesteld.

Taakbeschrijving 
Na een korte training waarin Voorall je alles uitlegt over waar je op moet letten bij het testen van gebouwen, kun je samen met een testpartner op pad. Idealiter bestaan testkoppels uit één tester met beperking en één zonder. In overleg met de projectleider ‘Toegankelijkheidsinformatie’ bepaal je de locaties die worden onderzocht. 


Profiel 

 • Je bent assertief en werkt nauwkeurig 
 • Je bent sociaal 
 • Je bent zelfstandig 
 • Je bent enthousiast gebruiker van een smartphone en/of tablet 

Je bent wekelijks 2 uur beschikbaar

 

 

Contact

Van Diemenstraat 196
2518 VH Den Haag
070 365 52 88
info@voorall.nl

 

Blijf op de hoogte

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief of nieuwsflits.