Edward de Bruin, bij de lezers van de Voorall nieuwsbrief bekend om zijn artikelen, overleed heel plotseling op 19 december vorig jaar.
Hij schreef over mensen met een verstandelijke beperking, over wetgeving en regels en dit kleurde hij -zoals hij het zelf zei- in door interviews. Hij was neerlandicus, dat verklaarde zijn plezier en bedrevenheid in het schrijven. Hij gaf mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten een gezicht. Aandacht en een stem voor mensen voor wie dit niet vanzelfsprekend is; daar ging het hem om. Hij werkte bij de Federatie van Ouderverenigingen tot deze door bezuinigingen moest stoppen.  Daarna was hij bij MEE Zuid-Holland Noord signaleringsmedewerker en consulent collectieve belangenbehartiging. In die functie ondersteunde hij als secretaris een aantal Platforms VG. Dat zijn regionale belangenorganisaties voor mensen met een verstandelijk beperking en hun verwanten. Hier is dat het Platform VB Haaglanden waar Voorall mee samenwerkt. 

20231005 095528 1


Ingrijpende gevolgen van beleid
Edward wist alles over het beleid van de rijksoverheid, van de provincie en gemeenten. En hij kende de gevolgen daarvan voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat waren -en zijn- er veel en vaak zijn deze niet zichtbaar. Wie weet bijvoorbeeld nog van de bezuiniging op de zogenoemde lichte ondersteuning? Dat was in 2009 en trof 60.000 mensen. Het ging bijvoorbeeld om administratieve ondersteuning voor mensen met een licht verstandelijke beperking, licht dementerenden, blinden en slechtzienden. De gevolgen waren ingrijpend en vaak schrijnend en velen van hen verdwenen -stilletjes- uit zicht. Of wie weet nog van de zelfredzaamheidsmatrix? Samen met MEE ZHN en de toenmalige voorzitter van het platform VB deed Edward daar onderzoek naar. Hoe zelfredzaam waren mensen met een licht verstandelijke beperking en in hoeverre gaven zij eerlijke antwoorden? Daaruit bleek dat de antwoorden heel vaak -te vaak om een goed beeld te krijgen- sociaal wenselijk waren. 


Betrokkenheid bij beleid

Hij ging, met de voorzitters van de platforms, in gesprek met gemeenten en adviesraden sociaal domein. Hij vertelde over de voor hen onbekende groep van mensen met een verstandelijke beperking. Dat een verstandelijk beperking niet over gaat en de ondersteuning dan ook levenslang en levensbreed is. Hij organiseerde themabijeenkomsten voor ouders, en ook voor gemeenteraadsleden en professionals. Hij gaf mensen met een verstandelijke beperking een gezicht en zo probeerde hij het beleid in een vroeg stadium te beïnvloeden. En hij deed meer. Zo ontwikkelde hij een cursus ‘voorbereiding op het keukentafelgesprek’. Daar was ook een werkboek bij, dat hij later geschikt maakte voor mensen met een lichamelijke beperking, een psychische beperking en ouderen. Waar de belangen van mensen met een verstandelijke beperking ook de belangen raakten van bijvoorbeeld mensen met een lichamelijke beperking, werkte hij graag samen met andere belangenorganisaties. Denk aan Programma VCP, Zorgbelang en aan Voorall.


Bezuinigingen

De bezuinigingen op de collectieve belangenbehartiging raakten belangenorganisaties- gemeentelijk, regionaal, provinciaal en landelijk- en hiermee de stem van mensen met een beperking heel hard. Veel regionale en gemeentelijke organisaties hielden noodgedwongen op. Het ging uiteindelijk ook ten koste van Edwards functie bij MEE. Hij bleef aan als secretaris van Platform VB Haaglanden en hij bleef schrijven voor het platform en ook voor Voorall. Een recent voorbeeld is de brochure Word je gauw 18? Dit is een coproductie met Voorall, voor jongeren met een licht verstandelijke beperking voor wie er op hun 18de verjaardag veel verandert. Binnenkort verschijnt Ziet u mij nog?, een brochure met informatie over wet- en regelgeving, voor ouders en professionals. Met als ondertitel als mensen verdwalen in een traject is het traject te moeilijk, wat samenvat waar Edward voor stond.

Edward was een scherpe en respectvolle analyticus. Een kritisch, aimabel en sociaal mens. Wat zullen we hem missen.                                                     

Marieke Bauwens, februari 2024

 

Contact

Van Diemenstraat 196
2518 VH Den Haag
070 365 52 88
info@voorall.nl

 

Blijf op de hoogte!

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer